Tác giả :
SV xem điểm và xếp loại trong 02 danh sách dưới đây, nếu có khiếu nại gì thì phản hồi về văn phòng Khoa trước 11h ngày 23/09/2016, gặp cô Tân
canhan_dat_2009.xls
canhan_tong_2009.xls
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:62,893

Tổng truy cập:741,275