Tác giả :
Dựa trên kết quả bài thi chọn đội tuyển tham dự Olympic Hóa học SV toàn quốc 2018, khoa CNHH&TP công bố danh sách SV được chọn đi thi 2 bảng B và C như sau:

STT

Họ và Tên

MSSV

Bảng thi

1

Bùi Thị Cẩm Phấn

16128063

B

2

Phan Đăng Quới Tử

15128078

B

3

Bùi Phương Toàn

16128128

B

4

Nguyễn Văn Đạt

16128010

B

5

Trần Thanh Di

15128009

B

6

Đinh Như Ý

17116236

C

7

Nguyễn Thị Mỹ Tăng

16128074

C

8

Nguyễn Hoàng Bảo

17145088

C

9

Nông Thế Lâm

16145431

C

10

Trần Minh Huy

16128030

C

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,625

Tổng truy cập:888,668