Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CNHH & TP                                                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                      

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v xét cấp học bổng từ Quỹ Tấm lòng vàng

Kính gửi: Các bạn sinh viên khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên trong khoa có hoàn cảnh rất khó khăn đang học tại khoa CNHH & TP, Trưởng khoa thông báo về việc xét cấp học bổng từ Quỹ Tấm lòng vàng của khoa năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên NGHÈO đang theo học tại khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm (trừ những bạn đã được nhận học bổng Quỹ tấm lòng vàng những năm trước).

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên có hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn về đời sống vật chất, nguồn trợ cấp của gia đình không có hoặc quá ít ỏi, thường xuyên phải vừa làm vừa học để tự trang trải cuộc sống.

- Ưu tiên sinh viên không được miễn giảm học phí, chưa được nhận bất kỳ học bổng nào và không được học bổng khuyến khích học tập.

3. Mức trợ cấp: 2 triệu đồng 1 suất (dự kiến sẽ trao khoảng 10 suất)

4. Quy trình xét:

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn làm đơn trình bày hoàn cảnh gia đình và xin xét cấp học bổng gửi về cho cô Tống Thị Tân ở Văn phòng khoa; Hoặc sinh viên được tập thể lớp, đoàn Thanh niên đề xuất xin xét cấp học bổng. Đơn nộp cho ban đại diện lớp, ban đại diện lớp cho ý kiến và nộp lại văn phòng khoa (cô Tân), hạn chót đến hết ngày 14-12-2018 (Đơn không cần sự xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình).

5. Thời gian trao học bổng: Dự kiến học bổng sẽ được trao vào ngày 16-12-2018 trong buổi họp mặt cựu sinh viên.

Xin trân trọng thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên trong khoa được biết.

TRƯỞNG KHOA

        (đã ký)

TS. Võ Thị Ngà

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:75,394

Tổng truy cập:803,922