Tác giả :

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Mã ngành: 52510401

1. Cấp bằng bởi:
                        Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh
2. Bằng cấp: 
                        Kỹ sư Công nghệ hóa học
3.  Trình độ đào tạo:
                        Đại Học
4. Hình thức đào tạo: 
                        Chính quy
5. Thời gian đào tạo:
                        4 năm
6. Đối tượng tuyển sinh:
                        * Học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ thông với các môn thi tốt nghiệp là Toán, Lý, Hóa                        (khối A) hoặc Toán, Hóa, Sinh (khối B) hoặc Toán, Hóa, Anh (khối D7)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,490

Tổng truy cập:888,533