Tác giả :

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức tập huấn “Tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở cho nghiên cứu, giảng dạy” và “Hướng dẫn cách sử dụng sách điện tử Vitalsoure Bridge

 

Nhm giúp giảng viên, các nhà nghiên cứu, sinh viên, người làm công tác thư viện nhìn nhận, đánh giá đúng mức về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên thông tin mở trong nền Cách mạng công nghiệp 4.0; Đồng thời, giúp cho người dùng tin nói chung tiếp cận được các nguồn tài liệu nghiên cứu chất lượng, nâng cao năng lực, hiệu quả trong nghiên cứu, giảng dạy và nâng cao tính tự giác về vấn đề quyền tác giả trong thời đại số. Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM tổ chức buổi tập huấn với nội dung cụ thể như sau:

1.      Tên tập huấn“Tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở cho nghiên cứu, giảng dạy” & “Hướng dẫn cách sử dụng sách điện tử VITALSOURCE BRIDGE”.

2.      Diễn giả và nội dung:

TS. Lê Trung Nghĩ(Ch tch hđng tư vn chuyên môn B Khoa hc Công ngh - Trung tâm nghiên cu và phát trin quc gia v Công ngh M) sẽ trình bày về các nội dung:

§  Khoa hc m rt cn cho Cách mạng công nghiệp 4.0

§  Tìm kiếm & khai thác ngun tài nguyên thông tin m cho nghiên cu, ging dy.

§  H thng giy phép ngun m, tính tương thích ca các loi giy phép và các lĩnh vc s dng giy phép mở.

+ Nguyễn Hồng Minh (Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Giáo Dục Và Công Nghệ ITS) sẽ hướng dẫn cách khai thác sử dụng sách điện tử VITALSOURCE BRIDGE.

3.     Thời gian, địa điểm: Từ 8:30 đến 11:30 ngày 27/10/2017 tại Hội trường lớn

4.      Cách thức đăng ký: Giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên tham gia tập huấn bằng cách điền vào biểu mẫu sau:  goo.gl/s4nE6T

***Lưu ý: Sinh viên tham gia sẽ được cộng 3 điểm rèn luyện.

Trân trọng thông báo!


Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
VIDEO 
            ULTILITIES                        
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Visit month:62,931

Visit total:741,313