Tác giả :
Khoa CNHH&TP thông báo đến các em Tân sinh viên về việc xét học bổng của Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHelp).
 
Hàng năm, Quỹ VNHelp đều dành 50 suất học bổng cho SV trường, mỗi suất 250 USD/năm và sẽ duy trì trong suốt 4 năm nếu các em có kết quả học tập bằng hoặc tốt hơn năm trước. 
 
Năm nay, căn cứ báo cáo kết quả học tập của các em, Quỹ đã xét cho 41 em cũ tiếp tục nhận học bổng và sẽ xét thêm 09 suất mới cho SV khóa 2020. 

Đối tượng: SV năm 1 (K20) có hoàn cảnh khó khăn, điểm đầu vào cao.
 
Các bạn Tân sinh viên có nguyện vọng hãy gửi đơn về Văn phòng Khoa (A1-802) cho Cô Tân (Thư ký Khoa) trước ngày 30/10/2020.
 
Đính kèm:
1. Thông báo học bổng ---> Tải tại đây.
2. Mẫu đơn xin học bổng ---> Tải tại đây.
3. Danh sách 41 SV được tiếp tục nhận học bổng năm 2020-2021 ---> Tải tại đây.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

  

 

 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:76,062

Tổng truy cập:1,036,554