Tác giả :

Có thể xem văn bản thông báo TẠI ĐÂY.
Căn cứ công văn số 962/BGDĐT-HTQT ngày 13/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2017 – 2018 và hướng dẫn làm hồ sơ học bổng của Văn phòng Hessen Việt Nam, Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên thông tin đến sinh viên trường về việc xét chọn SV nhận học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1Số lượng suất học bổng:   03 suất, trị giá 216 Euro (12 tháng)

2. Đối tượng và điều kiện: SV trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM thỏa các điều kiện sau:

- Kết quả học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đạt từ 7.5 trở lên

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số…

- Tham gia tích cực các hoạt động CTXH, điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên

- Chưa nhận học bổng của tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2017-2018

3. Hồ sơ học bổng gồm:

- Tờ khai thông tin cá nhân theo mẫu (khai theo Hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp học bổng đính kèm)

- Giấy chứng nhận theo mẫu (SV không cần xin xác nhận của BGH)

- Bảng điểm học kỳ I năm học 2017-2018 (có dấu của Phòng Đào tạo)

- Bảng điểm CTXH

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số (nếu không kịp xác nhận địa phương thì sinh viên tự viết đơn tay, có xác nhận của lớp trưởng và Ban chủ nhiệm Khoa).

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: SV hoàn thiện hồ sơ gởi về Phòng Tuyển sinh và Công tác SV (A1.204, gặp Cô An) trước 14h30 ngày 23/3/2018.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:62,960

Tổng truy cập:741,342