Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số:  38 /TB-ĐHSPKT-TS&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày  28 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng của công ty ASTRO

năm học 2017 - 2018

                                

Công ty TNHH ASTRO SAIGON thành lập “Quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học” để tạo điều kiện giúp các em giảm được phần nào khó khăn trong học tập, với tổng mức hỗ trợ là 72.000.000 cho 12 suất (6.000.000đ/1sv/12 tháng) mỗi suất trị giá 500.000đ/1tháng trong suốt 12 tháng.

Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên trân trọng thông báo đến các Khoa/TT về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng của Công ty, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được xét học bổng

- Sinh viên hệ đại học chính quy;

- Điểm trung bình học tập năm học 2016 - 2017 đạt từ 6.5 trở lên;

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Sinh viên không bị kỷ luật trong năm học 2016 – 2017;

- Ưu tiên sinh viên có tham gia phong trào đoàn hội & nghiên cứu khoa học.

Lưu ý: Sinh viên được nhận học bổng tài trợ trong năm học 2016 – 2017 vẫn được làm hồ sơ xét trong năm học 2017 - 2018.

2. Hồ sơ học bổng gồm

-  Đơn xin học bổng ghi rõ hoàn cảnh gia đình, các nỗ lực vượt khó và các thành tích đạt được trong học tập. (Đơn đánh máy trên giấy A4).

-  Giấy xác nhận sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của địa phương;

-  Bảng điểm năm học 2016 - 2017 có xác nhận của phòng Đào tạo;

-  Bảng điểm Công tác xã hội;

-  Bản sao CMND, Thẻ SV;

-  Bản sao chứng chỉ tiếng Anh hay các ngoại ngữ khác, các giấy xác nhận tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, cộng đồng, các bằng khen, giấy khen, giải thưởng (nếu có).

- Sinh viên cần ghi rõ thông tin về điện thoại và sử dụng địa chỉ email do trường cấp (MSSV@student.hcmute.edu.vn) để nhận thông báo từ nhà trường.

3. Cách thức, thời gian nhận học bổng

      Các Khoa, Trung tâm xét chọn và thông báo tới sinh viên đạt tiêu chuẩn phải cung cấp số tài khoản cá nhân của ngân hàng Vietcombank (do phía công ty yêu cầu), học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của sinh viên bắt đầu từ tháng 12 năm 2017.

4. Chỉ tiêu và thời gian các Khoa, Trung tâm xét học bổng

TT

KHOA

CHỈ TIÊU

GHI CHÚ

1

Điện – Điện tử

1

 

2

Cơ khí chế tạo máy

1

 

3

Cơ khí động lực

1

 

4

Xây dựng

1

 

5

In và truyền thông

1

 

6

CN May & Thời trang

1

 

7

CN Hóa học và thực phẩm

1

 

8

Công nghệ thông tin

1

 

9

Ngoại ngữ

1

 

10

Kinh tế

1

 

11

Đào tạo Chất lượng cao

1

 

12

Khoa học ứng dụng

1

 

 

Đề nghị các Khoa xét chọn sinh viên đúng đối tượng, hướng dẫn các em làm hồ sơ theo quy định, lập danh sách chuyển về phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên kèm hồ sơ chậm nhất vào ngày 15/10/2017 (bằng bản giấy và email)./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Gửi Email SV; đăng website;

- Lưu: P. TS&CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV

 

(đã ký)

 

 

TS. Trần Thanh Thưởng

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,615

Tổng truy cập:888,658