Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

KHOA CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

-----------------------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------0O0--------------

 

THÔNG BÁO

V/v nộp và chấm phản biện Đồ án Môn học Máy & Thiết bị học kỳ 2, 2020 – 2021

Kính gởi: Quý Thầy, Cô hướng dẫn Đồ án Môn học Máy & Thiết bị

                 Các SV đang thực hiện Đồ án Môn học Máy & Thiết bị

Do tình hình dịch bệnh kéo dài và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt để Trường có thể hoạt động trở lại bình thường, BM CNHH quyết định tổ chức online việc nộp và bảo vệ Đồ án môn học Máy – Thiết bị với một số nội dung cụ thể như sau:

 1. Nộp đồ án:
  • Thời gian nộp đồ án: hạn cuối cùng đến 17h00 ngày 16/8/2021 qua Google Drive (theo link đính kèm)

   https://drive.google.com/drive/folders/1QyEYHiR3DjwToZ_cIEY7wQnoNmER00-f?usp=sharing

  • Mỗi nhóm SV mở một FOLDER ghi rõ họ tên 2 thành viên. Ví dụ: NGUYEN VAN A – LY THI B. Trong folder nộp bao gồm:
   • 1 file World thuyết minh đồ án.
   • 2 file bản vẽ dạng file DWG (Autocad) gồm1 bản vẽ chi tiết thiết bị và 1 bản vẽ quy trình công nghệ.
   • 2 file bản vẽ ở dạng file pdf (1 bản vẽ chi tiết thiết bị và 1 bản vẽ quy trình công nghệ).

  Các file không nằm trong folder của nhóm được xem như THIẾU

  • Trong file thuyết minh có kèm tờ nhiệm vụ đồ án và tờ nhận xét đồ án.
  • SV chỉ được nộp đồ án khi GVHD cho phép bảo vệ. Bộ môn sẽ tham khảo ý kiến của tất cả GVHD về việc cho hay không cho nhóm SV nào bảo vệ.
 2. Phản biện:
  • Đồ án không tổ chức hội đồng bảo vệ. Mỗi nhóm SV sẽ được phân công một GV phản biện. SV phải chủ động liên hệ với GVPB để bảo vệ đồ án của mình.
  • Công bố danh sách GV phản biện: 17/8/2021
  • Hình thức bảo vệ: Online. GVPB chấm điểm theo Rubric để phục vụ đánh giá AUN.
  • Thời gian làm việc với GVPB: theo sự sắp xếp của GVPB, tuy nhiên thời gian PB không muộn hơn ngày 26/8/2021
  • GVPB vui lòng gởi điểm phản biện cho Bộ môn trước ngày28/8/2021.
 3. Cách tính điểm: tỷ trọng điểm của GVHD là 60% và GVPB là 40%.
 4. Công bố điểm và nhập điểm: điểm sẽ công bố đến SV ngày 28/8/2021. Bộ môn sẽ tính điểm tổng kết và gởi lại cho từng GVHD (giữ quyền nhập điểm) trước ngày 29/8/2021. GVHD cần nhập điểm trước ngày 31/8/2021. GVHD chấm điểm hướng dẫn theo Rubric để phục vụ đánh giá AUN.

2 biểu mẫu Rubric đánh giá của GVHD và GVPB, BM sẽ sớm triển khai đến từng GV.

Bộ môn CNHH kính đề nghị Quý Thầy, Cô là GVHD, GVPB và các Sinh viên thực hiện các mốc thời gian theo nội dung thông báo này.

Trân trọng!

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2021

BM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

TS. HUỲNH NGUYỄN ANH TUẤN

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

  

 

 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:88,028

Tổng truy cập:1,113,055