Tác giả :
Học kỳ 1 năm học 2016-2017
1/ Hóa đại cương
2/ Hóa phân tích
Học kỳ 2 năm học 2016-2017
1/ Hóa đại cương
2/ Hóa vô cơ
3/ Hóa lý 2 (đề 1, đề 2)
4/ Anh văn chuyên ngành (CNKTHH) (mã đề aibiet, mã đề kobiet)
5/Hóa hữu cơ (ngành CNKTHH)
6/ Hóa hữu cơ (các ngành khác CNKTHH)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:62,961

Tổng truy cập:741,343