Tác giả :


1. Tiêu chuẩn
: cho 1 trong 4 diện sau

1.1 Diện 1: SV Rất khó khăn – hỗ trợ 2,5 triệu/SV.

1.2 Diện 2: SV Đặc biệt khó khăn – hỗ trợ 5 triệu/SV.

1.3 Diện 3: SV nghị lực có đề tài được đưa vào ứng dụng; có hoàn cảnh khó khăn – hỗ trợ 5 triệu/SV.

1.4 Diện 4: SV là tấm gương sáng, tiêu biểu, sống đẹp trong xã hội (người tốt - việc tốt); có hoàn cảnh khó khăn – hỗ trợ 5 triệu/SV.

Ưu tiên cho SV: học khá - giỏi, sống tốt – tư cách đạo đức tốt, SV 5 tốt; không được miễn, giảm học phí và không được hưởng học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ trong học kỳ I năm học 2017 – 2018.

Lưu ý: từ năm học 2017-2018, các em mồ côi cha hoặc mẹ nếu có hoàn cảnh khó khăn vẫn làm đơn thuộc 1 trong 4 diện trên để nhà trường xem xét hỗ trợ.


2. Quy trình xét

-  SV tự làm đơn xin học bổng trợ cấp; hoặc SV được tập thể lớp, tổ chức Đoàn – Hội, khoa/TT đề xuất danh sách SV. Đơn nộp cho Ban đại diện lớp. Ban đại diện lớp cho ý kiến & nộp về văn phòng khoa/TT hạn cuối đến hết ngày 19/10/2017.

-  Khoa/TT xét và lập danh sách theo thứ tự ưu tiên từ khó khăn nhất (có mẫu đính kèm) gửi qua Email theo địa chỉ quangbinh@hcmute.edu.vn, kèm đơn của SV chuyển cho phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, hạn cuối vào ngày 26/10/2017.

        (Đơn không nhất thiết phải có sự xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình).

-  Phòng Tuyển sinh và công tác SV tổng hợp; Thông qua hội đồng & trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách SV được nhận học bổng; Công bố danh sách chậm nhất là ngày 07/11/2017 trên website và Facebook của Phòng tuyển sinh và công tác sinh viên.

-  Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc chi học bổng cho SV thuộc 1 trong 3 đối tượng nói trên từ 15/11/2017.

Thông báo này được phổ biến đến các đơn vị và SV biết để thực hiện.

             (Có file đính kèm).

            
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,481

Tổng truy cập:888,524