Tác giả :
Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên trân trọng gởi thông tin đến các bạn SV về việc tiếp nhận hồ sơ xét Miễn, giảm học phí theo quy định của nhà nước. Chi tiết trong file đính kèm:
 - Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập HK1 năm học 2017-2018.
 - Hướng dẫnthực hiện
- Mẫu hồ sơ
Các bạn SV khóa 2017 lưu ý: hồ sơ xét miễn giảm học phí khác với hồ sơ nhập học, nhà trường không dùng hồ sơ nhập học để xét miễn giảm học phí, vì thế bạn nào trong diện được xét miễn giảm học phí phải làm hồ sơ mới.

Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên trân trọng gởi thông tin đến các bạn SV về việc tiếp nhận hồ sơ xét Miễn, giảm học phí theo quy định của nhà nước. Chi tiết trong file đính kèm.

Các bạn SV khóa 2017 lưu ý: hồ sơ xét miễn giảm học phí khác với hồ sơ nhập học, nhà trường không dùng hồ sơ nhập học để xét miễn giảm học phí, vì thế bạn nào trong diện được xét miễn giảm học phí phải làm hồ sơ mới.
Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên trân trọng gởi thông tin đến các bạn SV về việc tiếp nhận hồ sơ xét Miễn, giảm học phí theo quy định của nhà nước. Chi tiết trong file đính kèm.

Các bạn SV khóa 2017 lưu ý: hồ sơ xét miễn giảm học phí khác với hồ sơ nhập học, nhà trường không dùng hồ sơ nhập học để xét miễn giảm học phí, vì thế bạn nào trong diện được xét miễn giảm học phí phải làm hồ sơ mới.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


DANH SÁCH CÂU HỎI TƯ VẤN
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:55,154

Tổng truy cập:520,471