Tác giả :

                  Tên bài báo               

Tác giả

Tạp chí

Fatty compounds from Olax imbricata.  TS. Võ Thị Ngà GTSD 2018 HCMUTE.
Publication Year: 2018, Page(s):538 – 540
Triterpenes from the root of Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guill. var. atropurpureum (Bull.) Fosb.  TS. Võ Thị Ngà Hội nghị Quốc tế Analytica Vietnam, lần thứ 2 – tháng 4/2011, Thành phố Hồ Chí Minh. Thuyết trình. Quyển Kỷ yếu Hội nghị, Mục 04-O9
Sinh trưởng tự dưỡng của vi tảoChlorella vulgaris trên hệ thống bể quang học dạng tấm phẳng sử dụng kỹ thuật nuôi cấy mẻ, bổ sung cơ chất và bổ sung cơ chất lặp lại   TS. Trịnh Khánh Sơn  Tạp chí Khoa học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Số 51, 2017. pp 70-78
 Thu nhận và khảo sát một số tính chất nhiệt động của gum từ lá sương sâm (Tiliacora triandra)  TS. Trịnh Khánh Sơn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 16, 2017. pp 60-65
 Thu nhận protein concentrate từ cá tra và ảnh hưởng của sodium chloride, sodium tripolyphosphate, sucrose, sorbitol lên độ giữ nước, độ hòa tan của protein concentrate cá trong dung dịch.  TS. Trịnh Khánh Sơn Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ - Đại học quốc gia TP.HCM. Số 20, 2017. pp 86-95

Đánh giá khả năng tiêu diệt Escherichia coli trên phi lê cá Tra bằng hệ thống Argon-Plasma Jet

TS. Trịnh Khánh Sơn

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vol 7, pp 82-87, 07/2016, ISSN 1859-4581

Dự đoán khả năng hấp phụ ion kim loại trong dung dịch nước của lá cây để làm vật liệu hấp phụ bằng phương pháp phân tích quang phỏ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR)

PGS.TS. Nguyễn Văn Sức

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 21 số 2/2016,  ISSN: 0868-3224

Các nguyên tố vết trong con mực được xác định bằng khối phổ kế Plasma

PGS.TS. Nguyễn Văn Sức

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, 1859 – 1272, Số 35A, 2-2016

Ảnh hưởng của các loại Hydrocolloid đến sự thoái hóa gel tinh bột sắn

ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, 1859 – 1272, Số 35B, 4-2016

Phenolic Compounds from Olax Impricata

TS. Võ Thị Ngà

Vietnam Journal of Chemistry, 53(6e3)81-84, ISBN 0866-7144, 11/2015

Alkaloids from Miliusa Velutina

TS. Võ Thị Ngà

Vietnam Journal of Chemistry, 53(6e3)85-88, ISBN 0866-7144, 11/2015

Multiobjective optimation of the enrichment process DHA and EPA from Pangasius oil

TS. Nguyễn Tiến Lực

Tạp chí Khoa học -Đại học An Giang,  Vol 4 (4), 156-165, 9/2015

Nghiên cứu sự biến tính của tinh bột bắp qua xử lý bằng Nitơ ở dạng plasma nguội ở áp suất khí quyển

TS. Trịnh Khánh Sơn

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (2015) 18: 68-74.

 Nghiên cứu cách tái sử dụng chế phẩm từ vỏ và lõi Dứa để thu hồi Bromealain ở trại Dứa Long An

 TS. Trịnh Khánh Sơn

 Tạp chí Khoa học Công nghệ 52 (5C) (2014) 25-30

 Nghiên cứu sự biến tính và sự thay đổi độ tiêu hóa in vitro của tinh bột bắp do xử lý bằng Argon-Plasma nguội ở áp suất khí quyển

 TS. Trịnh Khánh Sơn

 Tạp chí Khoa học Công nghệ 52 (5C) (2014) 31-37

 Nghiên cứu các yếu tố nâng cao hiệu suất tách chiết collagen từ da cá tra

 TS. Nguyễn Tiến Lực

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ 21 (11/2014) 78-84

Further chemical study on the chemical constituents of Hedyotis vestita (Rubiaceae)

TS. Võ Thị Ngà

Tạp chí Hóa học, 51(5), 648-652 (2014)

Further chemical study onAvicennia alba Bl.

TS. Võ Thị Ngà

Tạp chí Hóa học, 52(2), 190-194 (2014)

Chemical constituents from the leaves of Avicennia alba L.

TS. Võ Thị Ngà

Tạp chí Hóa học, 50(4A), 151-154 (2012)

Some compounds from the stem ofAnogesius ccuminata (Roxb.EX DC.) Guill. Et Perr. (Combretaceae)

TS. Phan Thị Anh Đào

Tạp chí khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 50, 216-220 (2012)

Contribution to the chemical constituents of Pseuderanthemum reticulatum Radlk. family of Acanthaceae

TS. Võ Thị Ngà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ.49(5B), 728-734 (2011)

Four lignans from roots ofPseuderanthemum carruthersii(Seem) Guill. var. atropurpureum(Bull.) Fosb.

TS. Võ Thị Ngà

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ14(2), 12-19 (2011)

Four phenylethanoids from leaves of Pseuderanthemum carruthersii(Seem.) Guill. var. atropurpureum(Bull.) Fosb. (Acanthaceae)

TS. Võ Thị Ngà

Tạp chí Hóa học 48(5), 539-545 (2010)

Some phenylethanoids from roots of Pseuderanthemum carruthersii(Seem.) Guill var. atropurpureum(Bull.) Fosb

TS. Võ Thị Ngà

Tạp chí Hóa học48(4B), 325-331 (2010)

A further study on Avicennia alba B1

 TS.Võ Thị Ngà

 Tạp chí Hóa học 52(2)

Nghiên cứu xây dựng mô hình toán truyền nhiệt lạnh đông, xác định tỉ lệ nước đóng băng và nhiệt độ lạnh đông tối ưu của VLA dạng hình trụ hữu hạn, ở giai đoạn 1 trong sấy thăng hoa

TS. Nguyễn Tấn Dũng

Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG Tp.HCM, Vol.13, No.K5

Tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp S ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa cho thủy sản nhóm giáp xác: đại diện là tôm sú

TS. Nguyễn Tấn Dũng

Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG Tp.HCM, Vol. 13, No.K3,(2010)

vnulib.edu.vn:8000/dspace/handle/123456789/3622  

Tối ưu hóa đa mục tiêu ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa tôm thẻ.

TS. Nguyễn Tấn Dũng

Tạp chí khoa học và công nghệ thủy sản, số 1,(2010) 

ntu.edu.vn/techmart/Resource/Download/39 

Tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp R ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa tôm bạc,

TS. Nguyễn Tấn Dũng

Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG Tp.HCM, Vol.13, No.K2 (2010).

Xây dựng và giải mô hình toán truyền nhiệt tách ẩm trong điều kiện sấy thăng hoa bằng phương pháp phần tử hữu hạn

TS. Nguyễn Tấn Dũng

Tạp chí Khoa học Công nghệ, Vol.48, No.6A, 23-35. 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:93,994

Tổng truy cập:996,272