Tác giả :
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (TOÀN BỘ)

 1. 1. Nhập môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
 2. 2. Môi trường đại cương
 3. 3. Hóa kỹ thuật môi trường
 4. 4. Thủy lực & thủy văn môi trường
 5. 5. Quá trình thiết bị môi trường
 6. 6. Thủy lực công trình
 7. 7. Hóa phân tích môi trường
 8. 8. Anh văn chuyên ngành môi trường
 9. 9. Tối ưu hóa trong hệ thống môi trường
 10. 10.  Ô nhiễm không khí
 11. 11.  Vi sinh kỹ thuật môi trường
 12. 12.  Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý
 13. 13.  Quản lý và xử lý chất thải rắn
 14. 14.  Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn
 15. 15.  Kỹ thuật xử lý nước cấp
 16. 16.  Kỹ thuật xử lý nước thải
 17. 17.  Quản lý môi trường
 18. 18.  Sản xuất sạch hơn
 19. 19.  Mạng lưới cấp thoát nước
 20. 20.  Đánh giá tác động môi trường
 21. 21.  Hệ thống thông tin địa lý
 22. 22.  Đồ án xử lý nước cấp
 23. 23.  Đồ án xử lý nước thải
 24. 24.  Đồ án xử lý không khí
 25. 25.  Quan trắc môi trường
 26. 26.  Độc tố học môi trường
 27. 27.  Kinh tế môi trường
 28. 28.  An toàn sức khỏe môi trường
 29. 29.  Kiến trúc công trình và quy hoạch đô thị
 30. 30.  Mô hình hóa môi trường
 31. 31.  Luật và chính sách môi trường
 32. 32.  Thực tập tốt nghiệp môi trường
 33. 33.  Tham quan nhận thức môi trường
 34. 34.  Thực hành mạng lưới cấp thoát nước
 35. 35.  Thực tập giám sát môi trường
 36. 36.  TN xử lý nước cấp
 37. 37.  TN xử lý nước thải
 38. 38.  TN hóa kỹ thuật môi trường
 39. 39.  TN hóa phân tích môi trường
 40. 40.  Thực hành GIS
 41. 41.  TN xử lý khí thải
 42. 42.  TN vi sinh kỹ thuật môi trường
 43. 43.  TN xử lý đất
 44. 44.  Khóa luận tốt nghiệp
 45. 45.  Công nghệ môi trường
 46. 46.  Môi trường và con người
 47. 47.  An toàn công nghệ và môi trường
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

  

 

 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:87,950

Tổng truy cập:1,112,977