Tác giả :
1. Kỹ thuật xử lý nước thải (đề thi, đáp án)
2. Tối ưu hóa hệ thống môi trường (đề thi, đáp án)
3. Hóa kỹ thuật môi trường (đề thi, đáp án)
4. Độc học môi trường (đề thi, đáp án)
5. Đánh giá tác động môi trường (đề thi, đáp án)
6. Môi trường và con người (đề thi, đáp án)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:62,300

Tổng truy cập:740,682