Tác giả :

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT        BCH ĐOÀN KHOA CNHH & TP

***

                   Số:     -KH/ĐTN

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

                       KẾ HOẠCH

V/v tổ chức chương trình

“CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2017”

---------------

I.   MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1.1.   Mục đích:

-    Nhằm tổ chức giao lưu giữa tân sinh viên và sinh viên trong khoa, bước đầu giúp các em tân sinh viên làm quen với môi trường đại học mới.

-   Thắt chặt hơn tình cảm giữa thầy và trò của khoa thông qua các hoạt động trò chơi, giao lưu văn nghệ.

-    Trao phần thưởng tuyên dương thủ khoa của 3 ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật hóa học.

1.2.   Yêu cầu:

-   Tổ chức họat động trong không khí đầm ấm, vui tươi, an toàn.

-   Nội dung thiết thực đảm bảo thu hút sinh viên, tạo kỷ niệm với trường lớp, Thầy Cô và bạn bè.

-    Các hoạt động phải có mục đích giáo dục truyền thống và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên.

II.    THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM :

2.1.       Chương trình “Chào đón Tân sinh viên khóa 2017”

a.              Thời gian: 7h30 – 9h30 ngày 21/8/2017

b.              Địa điểm: Phòng họp 2 (lầu 6 – Tòa nhà Trung Tâm)

c.               Nội dung:

-    Lễ nhập môn Tân sinh viên khóa 2017

-    Trao phần thưởng thủ khoa đầu vào của ba ngành: CNKT Hóa học, CN Thực phẩm, CNKT Môi trường.

2.2. Chương trình “Gặp gỡ Tân sinh viên khóa 2017”

a.      Thời gian: 9h30 – 11h30 ngày 21/8/2017

b.      Địa điểm: Tại các phòng học

A2-301: ngành CN Thực phẩm

A2-302: ngành CN Môi trường

A2-303: ngành CN Hóa học

c.      Nội dung:

-    Làm quen bạn bè, thầy cô.

-    Thông tin những điều cần biết khi bắt đầu vào học.

-    Bầu ban cán sự lớp.

-    Bầu bí thư, phó bí thư chi đoàn.

-    Phổ biến Chương trình “City tour 2017”

 

2.2.       Chương trình “City tour 2017”

a.              Thời gian: 7h30 – 16h ngày 22/8/2017

b.              Địa điểm: Trường ĐH SPKT Tp.HCM, Công viên 23/9, Công viên Tao Đàn, Công viên Hoàng Văn Thụ

c.              Nội dung:

-    Tổ chức các trò chơi, hoạt động teambuilding cho Tân sinh viên khóa 2017.

-    Tổ chức nhảy flashmob, văn nghệ dành cho Tân sinh viên khóa 2017.

 

III.     THÀNH PHẦN THAM DỰ:

-     Tân sinh viên khóa 2017.

-     Ban chủ nhiệm khoa Công Nghệ Hóa Học & Thực phẩm.

-     Giảng viên khoa CNHH&TP.

-     BCH Đoàn khoa CNHH&TP.

-     Liên chi hội khoa CNHH&TP

 

Ý KIẾN CỦA BCN KHOA                             TM. BCH ĐOÀN KHOA

Bí thư

 

 

         Nguyễn Vinh Tiến

 

 

 

Nơi nhận:

-   BTV Đoàn trường;

-   BCN Khoa;

-   Lưu VP.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


DANH SÁCH CÂU HỎI TƯ VẤN
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:51,713

Tổng truy cập:554,146