Tác giả :
CHUẨN ĐẦU RA
Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

1. Có kiến thức và lập luận kỹ thuật
  1.1. Có hiểu biết và có khả năng sử dụng các nguyên tắc trong tự nhiên và xã hội.
  1.2. Có khả năng ứng dụng các khái niệm, nguyên lý cơ bản và các yếu tố nền tảng kỹ thuật
         cốt lõi trong lĩnh môi trường.
  1.3. Có kiến thức chuyên sâu về nền tảng kỹ thuật nâng cao liên quan đến lĩnh vực môi
trường như: an toàn vệ sinh môi trường, các công cụ quản lý môi trường, mạng lưới cấp
thoát nước, công nghệ và thiết bị trong xử lý môi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn.

2. Phát triển khả năng để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề tư duy hệ thống, nắm
vững những thuộc tính chuyên môn và rèn luyện kỹ năng cá nhân.
  2.1. Xác định, phân tích và giải quyết vấn đề.
  2.2. Thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.
  2.3. Tiếp cận và tư duy tầm hệ thống.
  2.4. Có kỹ năng cá nhân: nhận biết, tổng hợp, phấn tích xử lý vấn đề, có khả năng tư duy
sáng tạo linh hoạt, ham học hỏi, có thái độ chuyên nghiệp.
  2.5. Có kỹ năng chuyên môn: đạo đức nghề nghiệp, trung thực, xác định mục tiêu và định
hướng nghề nghiệp.

3. Phát triển kỹ năng về giao tiếp và làm việc nhóm
  3.1. Có khả năng điều hành và làm việc nhóm.
  3.2. Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, phương tiện điện tử, thuyết trình, đàm phán.
  3.3. Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

4. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống
quản lý và xử lý chất thải trong bối cảnh xã hội và doanh nghiệp
  4.1. Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của nghề nghiệp đối với xã hội.
  4.2. Hiểu biết về sự khác biệt các văn hóa doanh nghiệp và làm việc hiệu quả trong các tổ
chức.
  4.3. Hình thành ý tưởng, mô hình hóa hệ thống, triển khai và quản lý dự án thuộc lĩnh vực
Công nghệ môi trường.
  4.4. Thiết kế được các hệ thống quản lý và xử lý chất thải.
  4.5. Triển khai và giám sát các hệ thống quản lý và xử lý chất thải.
  4.6. Vận hành các hệ thống quản lý và xử lý chất thải.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:87,782

Tổng truy cập:889,825