Tác giả :

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Mã ngành: 52540101

1. Cấp bằng bởi:
                        Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh
2. Bằng cấp: 
                        Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
3.  Trình độ đào tạo:
                        Đại Học
4. Hình thức đào tạo: 
                        Chính quy
5. Chương trình đào tạo:
Chuong trinh dao tao CDIO_CNTP 2014.pdf
CTDT CNTP CLC_141 TC_ 2018.docx
CTDT CNTP CLC_141 TC_ 2019.docx
CTDT Thac si _2019 _ Hướng nghiên cứu.docx
CTDT Thac si_2019 _ Hướng ứng dụng.docx
Food Technology - K2019.docx
Food Technology _ K2017.docx
Food Technology _ K2018.docx
Khung CTDT CNTP 150TC_K2016_CLC.docx
Khung CTDT CNTP 156TC_K2017_CLC.docx

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:87,767

Tổng truy cập:889,810