Tác giả :

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN VIÊN TRONG NĂM HỌC 2021-2022

 

TT

HỌ ĐỆM

TÊN

MÃ CBVC/HV/SV

E-MAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

DI ĐỘNG

FACEBOOK

TƯ VẤN NGÀNH HỌC/LĨNH VỰC

1

Nguyễn Thị Tịnh

Ấu

1237

tinhau@hcmute.edu.vn

090.909.8536

Ấu Nguyễn

Trưởng nhóm, ngành CNMT

2

Nguyễn Đặng Mỹ

Duyên

3957

myduyen@hcmute.edu.vn

090.682.8585


Ngành CNTP

3

Hoàng Thị Tuyết

Nhung

1213

nhunghtt@hcmute.edu.vn

098.965.5927


Ngành CNMT

4

Huỳnh Nguyễn Anh

Tuấn

0563

tuanhna@hcmute.edu.vn

093.373.5364


Ngành CNHH

5

Tống Thị

Tân


tantt@hcmute.edu.vn

098.643.5263


Công tác HSSV & chế độ chính sách

6

Nguyễn Văn

Thức

20128028

jnvanthuc080902@gmail.com

0767449136


Ngành CNHH

7

Nguyễn Minh

Đức

18150083

18150083@student.hcmute.edu.vn

0338947885


Ngành CNMT

8

Lý Chánh

Bình

19116157

lychanhbinh0301@hcmute.edu.vn

0933582430


Ngành CNTP


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

  

 

 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:230,615

Tổng truy cập:1,482,233