Tác giả :

Dự án nghiên cứu năm 2017
Cấp trường trọng điểm (đang thực hiện) 
1. Nghiên cứu cải tiến công nghệ lạnh đông tôm sú nhằm tạo ra sản phẩm tốt, phục vụ cho xuất khẩu
Owner: Nguyen Tan Dzung, Ho Thi Yeu Ly
2. Ứng dụng GIS và mô hình USLE đánh giá mức độ xói mòn đất tỉnh KonTum
Owner: Nguyen Thi Tinh Au
3. Khảo sát một số phương pháp trích ly và một số yếu tố ảnh hưởng đến độ nhớt của polysaccharide gum từ lá Sương sáo (Mesona Blumes Benth) 
Owner: Trinh Khanh Son, Pham Thi Nhan, Le Ngoc Thien
4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng trong quá trình trích ly anthocyanin từ hạt đậu đen và ứng dụng trong chế biến kẹo dẻo
Owner: Dang Thi Ngoc Dzung, Phan Thi Anh Dao
5. Nghiên cứu loại bỏ màu trong dung dịch lỏng bằng cách hấp phụ trên bã mía biến tính acid citric. 
Owner: Ho Thi Yeu Ly
6. Nghiên cứu bảo quản tôm thẻ chân trắng (Litophenaeus vannamei) huyện Cần giờ
Owner: Phan Thi Anh Dao
7. Nghiên cứu giải pháp ứng dụng cho quá trình khử khuẩn của vật liệu nano Ag-TiO2-SiO2 trong bóng tối.
Owner: Hoang Thi Tuyet Nhung
Dự án nghiên cứu năm 2015
Cấp trường trọng điểm (đã nghiệm thu)
1. Nghiên cứu ứng dụng sấy hồng ngoại trong quá trình bảo quản sản phẩm mít xuất khẩu
Owner: Nguyen Tan Dzung, Ho Thi Thu Trang
2
. Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại nặng (Pb2+, Cd2+) bằng lá của một số loài thực vật ở Việt nam
Owner: Nguyen Van Suc
3. Nghiên cứu cô lập depside từ loài địa y Usnea aciculifera
Owner: Nguyen Van Suc
4. Nghiên cứu loại bỏ ion kim loại nặng độc trong môi trường nước bị ô nhiễm bằng vật liệu hấp phụ sinh học
Owner: Ho Thi Yeu Ly
5. Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của thân cây Gáo Vàng, Nauclea orientalis L. (Rubiaceae
Owner: Phan Thi Anh Dao
6. Nghiên cứu sự biến tính và sự thay đổi về độ tiêu  hóa  in  vitro  của  tinh  bột  bắp  dạng  hạt qua quá trình xử lý bằng Argon-plasma nguội ở áp suất thường
Owner: Trinh Khanh Son
7. Ảnh hưởng của thông số công nghệ quá trình sấy phun đến hoạt tính probiotic trong sữa chua lên men
Owner: Le Hoang Du
8. Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố vật lý, hóa học đến chế độ công nghệ sấy lạnh màng hạt Gấc (Momordica Cochinchinesis Spreng)
Owner: Dang Thi Ngoc Dzung
9. Tối ưu hóa quá trình trích ly các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nấm linh chi (Ganoderma Lucidum)
Owner: Ho Thi Thu Trang, Nguyen Tan Dzung, Dang Thi Ngoc Dzung
10. Điều chế vật liệu khử trùng Ag-TiO2 và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu
Owner: Hoang Thi Tuyet Nhung
11. Ảnh hưởng của việc thay đổi thảm phủ đến dòng chảy và bồi lắng trên lưu vực sông DakB’la, Tỉnh Kon Tum
Owner: Nguyen Thi Tinh Au
Dự án nghiên cứu năm 2014                                                                                           
Cấp trường trọng điểm (đã nghiệm thu)
1. Nghiên cứu làm giàu U(VI) bằng hydrotalcite trong nước biển cho phân tích tỷ lệ 234U/ 238U bằng phổ kế alpha 
Owner: Nguyen Van Suc, Le Thi Bach Hue
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến sự biến đổi hàm lượng hoạt chất sinh học chống bệnh ung thư 10-HAD của sản phẩm sữa ong chúa sấy đông khô
Owner: Nguyen Tan Dzung, Ho Thi Thu Trang
3. Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của thân cây Tứ thư hồng, Tetrastigma erubescens Planch., Họ Nho (Vitaceae).
Owner: Phan Thi Anh Dao, Vo Thi Nga
4. Nghiên cứu loại bỏ kim loại nặng, độc trong dung dịch lỏng từ nguồn phế thải thủy sản.
Owner: Ho Thi Yeu Ly
5. Cô lập lignan và iridoid từ cây Mắm trắng, Avicennia alba B1. (Avicenniaceae).
Owner: Vo Thi Nga, Phan Thi Anh Dao
6. Đánh giá khả năng tái kết tinh của các loại tinh bột khác nhau bằng phương pháp thủy nhiệt – Sự thay đổi về cấu trúc, tính chất hóa lý và độ tiêu hóa.
Owner: Trinh Khanh Son, Nguyen Minh Hai, Nguyen Thuy Linh
7. Tối ưu hóa quá trình sấy lạnh màng hạt gấc ( Momordica Cochinchinensis Spreng).
Owner: Dang Thi Ngoc Dung, Ho Thi Thu Trang
8. Nghiên cứu công nghệ sản xuất collagen từ phụ phế phẩm da cá tra để ứng dụng vào công nghệ thực phẩm.
Owner: Nguyen Tien Luc, Nguyen Tan Dzung, 
9. Nghiên cứu tận dụng phế phẩm nhà máy xử lý nước ngầm làm vật liệu hấp thụ Arsenic
Owner: Hoang Thi Tuyet Nhung, Nguyen Thi Minh Nguyet
10. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước lưu vực sông DakB'la, tỉnh Kontum
Owner: Nguyen Thi Tinh Au
 Cấp bộ (đã nghiệm thu)
 1. Nghiên cứu ứng dụng sấy thăng hoa trong bảo quản sữa ong chúa phục vụ cho xuất khẩu. 
Owner: Nguyen Tan Dzung, Nguyen Van Suc, Nguyen Tien Luc, Trinh Van Dzung, Pham Duy Hai, Le Thanh Phong, Le Hoang Du
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
VIDEO 
            ULTILITIES                        
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Visit month:32,600

Visit total:392,843