Tác giả :

CONTACT WITH ADMINSTRATIVE BOARD


Dean of Faculty:
Dr. Vo Thi Nga

G Room A1-802

( +84 -2837221223 (8401)

* ngavt@hcmute.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Vice Dean:

Dr. Nguyen Tan Dzung         

G Room A1-802

( +84 -2837221223 (8402)

* tandzung072@hcmute.edu.vn

 


Vice Dean:

Dr. Nguyen Thi Tinh Au

G Room A1-802

( +84 -2837221223 (8403)

* tinhau@hcmute.ed

 

 SECRETARY OF FACULTY


Ms. Tong Thi Tan

G Room A1-802

( +84 -2837221223 (8400)

* tantt@hcmute.edu.vn

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:72,743

Tổng truy cập:801,271