Tác giả :

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 

1. GIỚI THIỆU

Bộ môn Công nghệ Hóa học được thành lập vào tháng 01 năm 2007 đồng hành với sự ra đời của Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Bộ môn Công nghệ Hóa học là một trong ba bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm.

Trước năm học 2015-2016, Bộ môn có trách nhiệm giảng dạy các môn học liên quan đến lĩnh vực khoa học và kỹ thuật Hóa học cho SV khối Kỹ thuật toàn trường với khối lượng giảng dạy rất lớn. Bao gồm:

    - Hóa Đại cương A1 
    - Hóa đại cương B
    - Hóa Hữu cơ 
    - Hóa phân tích 
    - Hóa lý 
    - Thí nghiệm Hóa Hữu cơ
    - Thí nghiệm Hóa phân tích

Từ năm học 2015-2016, Bộ môn Công nghệ Hóa học bắt đầu đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học với ba chuyên ngành: CNKT Hóa vô cơ, CNKT Hóa hữu cơ và CNKT Hóa polymer.

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn Công nghệ Hóa học đang tập trung vào các tiêu điểm sau:

    - Tổng hợp Hữu cơ 
   - Hóa học các hợp chất thiên nhiên 
   - Hóa dược: tổng hợp các chất có dược tính từ các chất có nguồn gốc tự nhiên 
   - Hóa phân tích: cảm biến sinh học 
   - Các chất hấp phụ xử lý môi trường 
   - Tổng hợp và chế tạo vật liệu Polymer & Composite 
   - Vật liệu vô cơ & silicate

3. NHÂN LỰC

Hiện nay, bộ môn có 9 giảng viên cơ hữu tham gia vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, trong đó gồm có 8 tiến sỹ,  và 1 thạc sỹ-nghiên cứu sinh. Ngoài ra bộ môn còn có một chuyên viên phòng thí nghiệm, quản lý trang thiết bị và hỗ trợ các môn thực hành của bộ môn. Nguồn nhân lực hiện nay đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu. Trong tương lai gần, nhân lực của Bộ môn sẽ không ngừng tăng lên cả về lượng lẫn về chất khi chúng tôi tiến hành đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.

Danh sách giảng viên trong Bộ môn:

Hình chân dung

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Chuyên môn chính

Các công trình nghiên cứu khoa học

<