Tác giả :
PHÒNG THÍ NGHIỆM CẢM QUAN THỰC PHẨM
PTN Cảm quan Thực phẩm có nhiệm vụ là nơi giảng dạy các môn: Thực hành khoa học cảm quan thực phẩm, Phát triển sản phẩm mới, đồng thời thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cảm quan nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm và khảo sát thị hiếu người tiêu dùng.
Một số hình ảnh tại PTN


Danh mục các máy móc, thiết bị hiện đang có tại PTN
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
VIDEO 
            ULTILITIES                        
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Visit month:86,512

Visit total:888,555