Tác giả :
1. Làm thế nào để đăng ký môn học? 
Trả lời

Sinh viên được đăng ký môn học là sinh viên không nợ học phí các học kỳ trước đó (SV không bị khóa tên). Sinh viên đăng nhập vào trang online.hcmute.edu.vn bằng Account và Password của riêng mình. Mỗi SV có một Thời khóa biểu dự kiến (SV có thể đăng ký thêm môn học; chuyển nhóm; đổi nhóm; hủy môn học đối với các môn LT) -> Sau đó, sinh viên lưu lại Thời khóa biểu để đi học và khiếu nại sau này (nếu có)
2. Sinh viên muốn mở lớp học lại phải làm sao? 
Trả lời:
Sinh 
viên có thể làm đơn xin mở lớp, kèm theo danh sách SV đăng ký (tối thiểu 30 sv)  trình Bộ môn để xem xét cử giảng viên đứng lớp và BCN Khoa phê duyệt. Phòng đào tạo sẽ nhận đơn, xếp thời khóa biểu và mở lớp cho Sinh viên đăng ký học
3. Làm thế nào để rút môn học không phải đóng học phí? 
Trả lời:
Trong thời gian đăng ký môn học và thời gian điều chỉnh môn học, SV tự lên mạng rút MH 
4. Rút môn học để không bị điểm kém có được không? 
Trả lời: 
Làm đơn xin rút môn học có đóng học phí -> nộp Phòng Đào tạo (thời gian: xem Thông báo tại Phòng ĐT). SV nhận lại đơn đã được phê duyệt tại P.ĐT
5. Đăng ký học lại các môn? 
Trả lời:  
Đăng ký học với các lớp Khóa sau (cùng mã môn học; cùng số tín chỉ).
Đăng ký học với các lớp học lại.
6. Làm sao để trả nợ các môn không còn mở lớp?
Trả lời:
Đăng ký học các học phần thay thế theo Danh sách các môn tương đương của Bộ môn (được lưu ở VP Bộ môn và Phòng Đào tạo) 
Nếu môn học thay thế chưa có trong danh sách các môn tương đương, Sinh viên làm đơn xin học Môn thay thế (với số lượng SV đăng ký đủ để mở lớp theo quy định) -> trình trưởng Bộ môn và Khoa phê duyệt -> nộp Phòng Đào tạo

7. Khi nào Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học?
Trả lời:
Sinh viên Xem Điều 16. Bị buộc thôi học /Sổ tay sinh viên năm 2014(trang 23)
8. Làm sao để xin phúc khảo điểm thi?
Trả lời:
Đối với điểm thi cuối kỳ, nếu sinh viên có nguyện vọng phúc khảo:
- SV nhận đơn phúc khảo, điền đầy đủ thông tin (Họ tên, Mã số SV, Lớp, Tên môn học, Mã môn học, Thời gian dự thi, Số báo danh, phòng thi & điểm thi), nộp lệ phí phúc khảo 10.000 đồng  tại Văn phòng Khoa. Thời gian là một tuần sau khi công bố điểm thi. Kết quả phúc khảo sẽ công bố trên Website Khoa
9. Làm sao để xem điểm thi? 
Trả lời:

SV đăng nhập vào trang online.hcmute.edu.vn như sau:

                + Username: MSSV

               + Password: MSSV (khuyến khích SV thay đổi password)

SV vào mục “Xem điểm” – nếu muốn xem Điểm quá trình và Điểm thi thì vào mục “Chi tiết”.Vào cuối mỗi học kỳ, Văn phòng Khoa sẽ in bảng điểm cá nhân cho SV và phát cho lớp trưởng để SVkiểm tra và khiếu nại điểm (nếu có)

54. 10. Làm sao để xin điểm I?
Trả lời:
- Sinh viên làm đơn gởi Văn phòng khoa (kèm theo các minh chứng cần thiết). 
- Sau 
khi có xác nhận của Khoa, SV nộp đơn tại phòng Đào tạo. 
- Nhận 
lại đơn xin điểm I theo giấy hẹn của Phòng Đào tạo. 

11. Muốn trả điểm I thì phải làm thế nào?
Trả lời:
Khi học phần mà SV đã xin điểm I và được chấp nhận có tổ chức thi kết thúc học phần Sinh viên photođơn xin điểm I (kèm theo bảng gốc) và nộp cho Văn phòng khoa trước ngày thi 1 tuần. Thư ký Khoa sẽ sắp xếp Phòng thi cho Sinh viên. 
12. Xem lịch thi cuối Học kỳ ở đâu? 
Trả lời:
Dựa theo tiến độ kế hoạch năm học của nhà trường, Phòng đào tạo sẽ gửi lịch thi cho từng cá nhân theo địa chỉ email của Sinh viên (SV lưu ý kích hoạt địa chỉ email của nhà trường để nắm bắt thông tin)hoặc Sinh viên đăng nhập vào trang online.hcmute.edu.vn để xem lịch thi cá nhân
13. Các môn kết thúc sớm có tổ chức thi sớm không? 
Trả lời:
Đối với các môn kết thúc sớm, nếu có nguyện vọng thi sớm thì Lớp và Giảng viên trao đổi về thời gian thi, sau đó báo cho văn phòng khoa/Phòng đào tạo để được bố trí phòng thi và Danh sách dự thi. (nếukhông thi sớm Phòng đào tạo sẽ xếp lịch thi vào cuối học kỳ).
14. Sinh viên có được đóng ý kiến về bài giảng của giảng viên không? Nếu có thì hình thức đó diễn ra như thế nào? 
Trả lời:
Mỗi học kỳ sinh viên được đánh giá về bài giảng, phương pháp giảng dạy, nội dung môn học, giáo trình,… thông qua trang web đánh giá online. Ngoài ra, sinh viên có thể đóng góp ý kiến trực tiếp cho Giảng viên hoặc qua hòm thư của khoa (kcnhtp@hcmute.edu.vn)trong suốt quá trình học. Những ý kiến đóng góp của sinh viên sẽ được tổng hợp và phản hồi đến giảng viên đứng lớp nhằm góp phần giúp giảng viên cải thiện,đáp ứng yêu cầu học tập của sinh viên
15. Sinh viên có thể cập nhật thông báo của khoa, trường qua kênh thông tin nào?
Trả lời:
Hiện này, trường đại học Sư phạm Kỹ thuật đang phát triển mạng lưới công nghệ thông tin mạnh mẽ để tiếp cận với môi trường thế giới, do đó, mọi thông báo của trường, Khoa sẽ được thông báo qua WEB khoa, WEB trường và gửi mail đến từng sinh viên.
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
VIDEO 
            ULTILITIES                        
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Visit month:87,781

Visit total:889,824