Tác giả :
PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM
PTN Vi sinh Thực phẩm có nhiệm vụ là nơi giảng dạy các môn: Thí nghiệm Vi sinh, Vi sinh Thưc phẩm, Công nghệ Lên men, đồng thời thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, luận văn nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực Vi sinh Thực phẩm.
Một số hình ảnh tại PTNDanh mục các máy móc, thiết bị hiện đang có tại PTN
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
VIDEO 
            ULTILITIES                        
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Visit month:87,745

Visit total:889,788