Tác giả :

GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA CNHH&TP


            Cơ sở vật chất là bộ phận quan trọng không thể thiếu được của một cơ sở đào tạo, quyết định đến chất lượng đào tạo của một trường đại học. Nó phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ (CGCN) của giảng viên và sinh viên trong khoa cũng như trong trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với ý nghĩa đó mà trong thời gian qua Nhà trường đã xây dựng cho khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm (CNHH&TP), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM các phòng thí nghiệm, các xưởng thực hành với trang thiết bị khá đầy đủ, đáp ứng cho nhu cầu đào tạo, NCKH và CGCN của 3 Bộ môn Công nghệ Hóa học (CNHH), Công nghệ Thực phẩm (CNTP) và Công nghệ Môi trường (CNMT). Sản phẩm sau khi đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.


   

                

Bộ môn Công nghệ Hóa học

            Bộ môn CNHH đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy các môn cơ bản: hóa đại cương, hóa hữu cơ, hóa phân tích, hóa keo, hóa lý cho toàn trường. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy các môn thí nghiệm/thực hành là:
Ø  Phòng thí nghiệm (PTN) Hóa hữu cơ (B109)
Đủ đáp ứng cho quá trình đào tạo theo chương trình 150TC CDIO.

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

            Bộ môn CNTP đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành CNTP, ngoài ra đào tạo cho một số ngành không chuyên như: ngành kinh tế gia đình, ngành may và thời trang, ngành CNKTMT. Cơ sở vật chất của bộ môn CNTP chủ yếu phục vụ cho việc giảng dạy các môn chuyên ngành CNTP.
Hiện nay bộ môn CNTP có tất cả 3 PTN và 3 xưởng thực hành nằm tại khu B trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, với kế hoạch đầu tư từ năm 2004 cho đến nay và hàng năm có trang bị bổ sung thêm.
Ø  Phòng thí nghiệm hóa sinh (B209).
Ø  Phòng thí nghiệm vi sinh (B210).
Ø  Phòng cảm quan thực phẩm (B215-1)
Ø  Xưởng thực hành CNTP-1 (B105)
Ø  Xưởng thực hành CNTP-2 (B215-2)
Ø  Xưởng thực hành CNTP-3 (B108)
Các PTN và xưởng thực hành này phục vụ cho việc giảng dạy các môn thí nghiệm phân tích thực phẩm, thí nghiệm hóa sinh, vi sinh thực phẩm; thí nghiệm công nghệ lên men thực phẩm và thí nghiệm cảm quan thực phẩm; thực hành công nghệ chế biến rau quả và nước giải khát; công nghệ chế biến trứng – sữa; công nghệ chế biến đường – bánh kẹo; công nghệ chế biến trà cà phê – ca cao; công nghệ chế biến thịt và thủy sản; công nghệ chế biến lạnh thực phẩm và công nghệ sấy thực phẩm; thực hành quá trình và thiết bị trong thực phẩm; với tổng số sinh viên tham gia học từ (400 – 500)/năm. Ngoài ra, nó phục vụ cho thực hiện các đồ án tốt nghiệp của sinh viên; NCKH của các giảng viên và sinh viên trong khoa; hợp tác NCKH - CGCN và sản xuất giữa các giảng viên với doanh nghiệp.

Bộ môn Công nghệ Môi trường

            Bộ môn CNMT đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành CNKTMT. Cơ sở vật chất của bộ môn chủ yếu phục vụ cho việc giảng dạy các môn chuyên ngành CNKTMT.
            Hiện nay bộ môn CNMT có 4 phòng thí nghiệm:
Ø  Phòng thí nghiệm môi trường nước – đất (B211).
Ø  Phòng thí nghiệm môi trường không khí (B110-1).
Ø  Phòng thí nghiệm phân tích môi trường (B107).
Ø  Phòng thí nghiệm điện hóa (B216)
Các PTN này được đầu tư từ năm 2004 cho đến nay và hàng năm có trang bị bổ sung thêm, với trang thiết bị khá đầy đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo, giảng dạy các môn thí nghiệm Công nghệ môi trường; Thí nghiệm phân tích môi trường; thí nghiệm mô hình; thí nghiệm vi sinh môi trường; thí nghiệm hóa học môi trường với tổng lượng sinh viên tham gia học từ (200 – 300) sinh viên/năm. Ngoài ra, nó phục vụ cho sinh viên thực hiện các đề tài tốt nghiệp, phục vụ cho các giảng viên và sinh viên thực hiện các đề tài NCKH và CGCN giữa nhà trường, giảng viên với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Theo kế hoạch năm 2014-2015 bộ môn CNKTMT sẽ được trang bị thêm một PTN:
Ø  Phòng thí nghiệm phân tích kỹ thuật cao (B110-2).
 Phòng thí nghiệm này với trang thiết bị hiện đại, đây là PTN trọng điểm của bộ môn phục vụ cho đào tạo ngành CNKTMT theo chương trình 150TC theo hướng tiếp cận CDIO, đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình, làm thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Đồng thời, thực hiện các hợp đồng về dịch vụ khoa học và công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước.

Trung tâm Kỹ thuật & Công nghệ môi trường

            Trung tâm KT&CNMT là một đơn vị độc lập với các đơn vị hành chánh trong trường theo cơ chế tự chủ và hoạch toán riêng. Trung tâm KT&CNMT là cơ sở đào tạo, NCKH và CGCN với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong vào ngoài nước, Trung tâm hiện tọa lạc ở khu vực F102. Đây cũng là nơi để các giảng viên và sinh viên trong khoa và trung tâm hợp tác hoạt động NCKH và CGCN.


Một số hình ảnh máy móc, thiết bị của các xưởng và phòng thí nghiệm 
Công nghệ thực phẩm

          

         

           

           

          

 

Một số hình ảnh hoạt động và thiết bị của các phòng thí nghiệm
 Công nghệ môi trường

           

                     

   

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:74,523

Tổng truy cập:803,051