Tác giả :
Bộ môn Công nghệ Hóa học có 3 phòng thí nghiệm (PTN): PTN Hóa hữu cơ, PTN Hóa phân tích, Hóa vô cơ và Hóa lý, PTN Công nghệ polymer. Các PTN được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và dụng cụ phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên. 
PTN Hóa hữu cơ 
PTN Hóa hữu cơ được sử dụng để giảng dạy các môn thí nghiệm Hóa hữu cơ, Hóa học các hợp chất tự nhiên, Công nghệ các chất tẩy rửa, Hóa hương liệu và thực hiện các nghiên cứu liên quan. (Xem chi tiết các thiết bị PTN Hóa hữu cơ tại đây ...

PTN Hóa phân tích, Hóa vô cơ và Hóa lý
PTN Hóa phân tích, Hóa vô cơ và Hóa lý dùng để giảng dạy các môn thí nghiệm Hóa phân tích, Hóa vô cơ và Hóa lý và thực hiện các nghiên cứu liên qua
n.
(Xem chi tiết các thiết bị PTN Hóa phân tích, Hóa vô cơ và Hóa lý tại đây...)
PTN Công nghệ polymer
PTN Công nghệ polymer được sử dụng để giảng dạy thí nghiệm Công nghệ polymer và thực hiện các nghiên cứu  (Xem chi tiết các thiết bị PTN Công nghệ polymer...)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,585

Tổng truy cập:888,628