Tác giả :

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

1. GIỚI THIỆU

Bộ môn Công nghệ Hóa học được thành lập vào tháng 01 năm 2007 đồng hành với sự ra đời của Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Bộ môn Công nghệ Hóa học là một trong ba bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm.

Trước năm học 2015-2016, Bộ môn có trách nhiệm giảng dạy các môn học liên quan đến lĩnh vực khoa học và kỹ thuật Hóa học cho SV khối Kỹ thuật toàn trường với khối lượng giảng dạy rất lớn. Bao gồm:

    - Hóa Đại cương A1

    - Hóa đại cương B

    - Hóa Hữu cơ

    - Hóa phân tích

    - Hóa lý

    - Thí nghiệm Hóa Hữu cơ

    - Thí nghiệm Hóa phân tích

Từ năm học 2015-2016, Bộ môn Công nghệ Hóa học bắt đầu đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học với ba chuyên ngành: CNKT Hóa vô cơ, CNKT Hóa hữu cơ và CNKT Hóa polymer.

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn Công nghệ Hóa học đang tập trung vào các tiêu điểm sau:

    - Tổng hợp Hữu cơ

   - Hóa học các hợp chất thiên nhiên

   - Hóa dược: tổng hợp các chất có dược tính từ các chất có nguồn gốc tự nhiên

   - Hóa phân tích: cảm biến sinh học

   - Các chất hấp phụ xử lý môi trường

   - Tổng hợp và chế tạo vật liệu Polymer & Composite

   - Vật liệu vô cơ & silicate

 

3. NHÂN LỰC

Hiện nay, bộ môn có 9 giảng viên cơ hữu tham gia vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, trong đó toàn bộ đều có học vị tiến sĩ. Ngoài ra bộ môn còn có một chuyên viên phòng thí nghiệm phụ trách quản lý trang thiết bị và hỗ trợ các môn thực hành của bộ môn. Nguồn nhân lực hiện nay đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu. Trong tương lai gần, nhân lực của Bộ môn sẽ không ngừng tăng lên cả về lượng lẫn về chất khi chúng tôi mở thêm hệ đào tạo chất lượng cao kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và cao học ngành Kỹ thuật Hóa học.

Danh sách giảng viên trong Bộ môn:

 

Hình chân dung

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Chuyên môn chính

Các công trình nghiên cứu khoa học


Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

(tuanhna@hcmute.edu.vn)

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Vật liệu polymer và composite 

Các công trình nghiên cứu

Lê Thị Duy Hạnh
(duyhanhle@hcmute.edu.vn)
Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Vật liệu vô cơ tiên tiến 


Các công trình nghiên cứu

Võ Thị Thu Như

(nhuvtt@hcmute.edu.vn)

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

Vật liệu vô cơ và silicate

Các công trình nghiên cứu

Võ Thị Ngà

(ngavt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Các công trình nghiên cứu

Phan Thị Anh Đào

(daopta@hcmute.edu.vn)

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

Các chất dược tính nguồn gốc tự nhiên

Các công trình nghiên cứu

Nguyễn Vinh Tiến

(tiennv@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

Polymer phân hủy sinh học

Vật liệu nano

Các công trình nghiên cứu

Hoàng Minh Hảo

(haohm@hcmute.edu.vn)

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

Hóa hữu cơ

Các công trình nghiên cứu

Trần Thị Nhung

(nhungtt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

Vật liệu nano


Các công trình nghiên cứu

Hồ Phương
(
hophuong@hcmute.edu.vn)

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

Vật liệu nano

 

Các công trình nghiên cứu

Đặng Đình Khôi

(khoidd@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

Công nghệ hóa học -Vật liệu nano

 

Các công trình nghiên cứu

Nguyễn Thị Mỹ Lệ
(lentm@hcmute.edu.vn)

Lý lịch khoa học

Kỹ sư

Nhân viên PTN

Công nghệ Hóa học silicate

Các công trình nghiên cứu

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:79,848

Tổng truy cập:941,749