Tác giả :
PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Phòng thí nghiệm Công nghệ cao trong Kỹ thuật Môi trường được trang bị các máy móc, thiết bị hiện đại: Máy đo UV-Vis, máy đồng hóa, máy nước cất, máy thu khí, máy đo pH tự động, và các dụng cụ khác đều được đặt trong phòng này và được quản lý trực tiếp bởi nhân viên PTN. Tất cả các máy mọc và thiết bị được trang bị để phục vụ cho đào tạo ngành CNKTMT theo chương trình 150TC theo hướng tiếp cận CDIO, đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình, làm thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Đồng thời, thực hiện các hợp đồng về dịch vụ khoa học và công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, ngành vẫn đang không ngừng đầu tư phát triển các máy móc, thiết bị, đội ngũ giảng viên phục vụ cho lĩnh vực này, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực nghiệm và nghiên cứu của sinh viên, đảm bảo cho các em nắm vững kiến thức lẫn kỹ năng khi bước ra môi trường doanh nghiệp.
Một số hình ảnh tại PTN


Danh sách máy móc, thiết bị hiện có tại PTN
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,700

Tổng truy cập:888,743