Tác giả :
-Mẫu giấy giới thiệu thực tập nhà máy
Đây là mẫu Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp cho Sinh viên (mẫu chung toàn trường từ Phòng Đào tạo). Cần làm giấy giới thiệu theo mẫu này và lấy chữ ký của Phòng Đào tạo và dấu mộc trường để có thể được gửi đi thực tập.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,551

Tổng truy cập:888,594