Tác giả :

Căn cứ Biểu đồ kế hoạch giảng dạy- học tập năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Điều 11, Hướng dẫn số 1284a/QC-ĐHSPKT, ngày 10/08/2018 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa/ Viện, Tư vấn viên và Sinh viên thời gian rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (thông báo đính kèm).

Các em sinh viên lưu ý thực hiện đúng yêu cầu và thời gian như thông báo nhé!

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:84,706

Tổng truy cập:961,873