Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      NHÓM CEFT- QLKH-QHQT

         Số:   01  /KH-CEFT-QLKH                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO

            Kính gửi:   Phòng QLKH, trường ĐHSPKT TpHCM

          Nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT (Chemistry Environment and Food Technology) thuộc khoa CNHH&TP sẽ tổ chức buổi hội thảo

1) Chủ đề:

Tên tiếng việt: “Tối ưu hóa đa mục tiêu ứng dụng trong kỹ thuật và công nghệ

Tên tiếng anh: “Optimization multi-objective to apply for engineering and technology”.

2) Thời gian:

    Vào thứ 7, ngày 28 tháng 3 năm 2015

3) Thành phần tham dự và địa điểm:

          Các thành viên của nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT, các nhà khoa học có uy tính ở ngoài trường, khách mời và các em sinh viên khoa CNHH&TP, địa điểm tổ chức tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM

4) Kế hoạch cụ thể:

STT

Báo cáo viên

Thời gian

Nội dung chuyên đề

1

Tiếp khách, ổn định hội thảo và phát biểu khai mạc hội thảo

8h00 – 8h30

 

2

ThS (NCS). Nguyễn Tấn Dũng, trường ĐHSPKT TpHCM

8h30 – 9h30

Tối ưu hóa đa mục tiêu ứng dụng trong kỹ thuật và công nghệ

3

TS. Lê Tiến Dũng, Viện nghiên cứu CNHH TpHCM

9h30 – 10h15

Nghiên cứu tác dụng kích thích tế bào tạo xương từ cây Tắc kè đá Drynaria bonii định hướng điều trị loãng xương

4

TS. Trịnh Khánh Sơn, trường ĐHSPKT TpHCM

10h15 – 11h00

Tính bột biến tính

5

Bế mạc và rút kinh nghiệm

11h00 – 11h15

 

5) Dự trù kinh phí tổ chức:

TT

Nội dung

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Chi bồi dưỡng cho báo cáo viên ngoài trường

01

500.000

500.000

Theo qui chế chi tiêu nội bộ

2

Chi bồi dưỡng cho báo cáo viên trong trường

02

300.000

600.000

3

Chi nước uống tiếp khách

01

300.000

300.000

 

Tổng

1.400.000

Bằng chữ

Một triệu bốn trăm ngàn

Phòng QLKH_QHQT                                         MT. NHÓM TRỌNG ĐIỂM CEFT

                                                                                                 

 

                                                                               NGUYỄN TẤN DŨNG

 

BAN GIÁM HIỆU

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:77,141

Tổng truy cập:909,860