Tác giả :
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm thông báo đến các em sinh viên Danh sách xét khen thưởng tốt nghiệp đợt 1, năm 2020. Các em kiểm tra và khiếu nại (nếu có) đến email thầy Đặng Hữu Khanh (Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên): huukhanhch@hcmute.edu.vn trước ngày 05/05/2020.
* Các em lưu ý những nội dung sau:
- Sinh viên có kỷ luật từ khiển trách trở lên trong toàn khóa học không được xét khen thưởng (SV xem mục quyết định trên trang online để kiểm tra phần kỷ luật - Thầy Khanh sẽ không trả lời mail các em bị kỷ luật nhưng không kiểm tra mà thắc mắc về việc khen thưởng);
- Sinh viên kéo dài thời gian học không được xét khen thưởng.
Sinh viên xem Danh sách xét khen thưởng tại đây.

Trân trọng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:87,888

Tổng truy cập:889,931