Tác giả :
Căn cứ theo biểu đồ kế hoạch Giảng dạy & Học tập hệ chính quy năm học 2019 – 2020, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký và chỉnh sửa môn học học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 như sau:  
  1. Thời gian đăng ký môn học từ 09g00 ngày 19/08/2019 đến 07g30 ngày 26/08/2019. 
Tổng số SV dự kiến đăng ký: 23.000 SV.
  1. Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 09h00 ngày 27/08/2019 đến 07h30 ngày 02/09/2019.(Chi tiết xem file đính kèm)
 
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đề nghị Sinh viên lưu ý để đăng ký đầy đủ và đúng thời gian quy định.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:62,297

Tổng truy cập:765,414