Tác giả :
Căn cứ theo Biểu đồ kế hoạch Giảng dạy - Học tập và kế hoạch triển khai học kỳ 3 năm học 2018–2019; 
Căn cứ vào Thông báo của Trung tâm giáo dục Quốc phòng An ninh – ĐH.Quốc gia TP.HCM về kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) cho sinh viên;
Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn GDQP-AN, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học môn học Giáo dục Quốc phòng –An ninh cho khóa 2018
             Xin xem thông báo TẠI ĐÂY.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:87,762

Tổng truy cập:889,805