Tác giả :
Kính gửi Quý Thầy, Cô,

Phòng KHCN-QHQT chuyển đến Quý Thầy, Cô thư mời tham gia Chợ công nghệ và Thiết bị chuyên ngành sau thu hoạch của Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN-Sở KH&CN TP. HCM. Quý Thầy, Cô có thiết bị, máy móc phù hợp với chuyên ngành sau thu hoạch có thể đăng ký tham gia bằng cách điền phiếu đăng ký đính kèm và gửi về Phòng KHCN-QHQT trước 9h00 sáng mai (07/5/2020) để tổng hợp gửi BTC.

Lưu ý: Chợ công nghệ sẽ dự kiến tổ chức vào ngày 11-12/6/2020.

Trân trọng./.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,640

Tổng truy cập:888,683