Tác giả :
Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Tp HCM và Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học ngành Hóa: Hi tho nghiên cu khoa hc và ng dng ngành Hóa.
1. Đối tượng tham gia
- Giảng viên, sinh viên, học viên Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp TP
HCM và các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu;

Doanh nghiệp, các chuyên gia quản lý, hoạt động trong lĩnh vực hóa học.

2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian dự kiến: 2 ngày (02 và 03 tháng 6 năm 2017)
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp TP HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp Tp HCM

3. Lệ phí và phí đăng bài
- Phí tham dự Hội nghị: Miễn phí
- Phí đăng bài báo dạng tóm tắt: Miễn phí
- Phí đăng 01 bài báo khoa hc ở Tạp chí Đại học Công nghiệp Tp HCM: Miễn phí

* Xem Nội dung chi tiết về hội thảo tại file đính kèm Thong bao_Huong dan_Hoi thao.rar

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:76,508

Tổng truy cập:715,899