Tác giả :
Hiện nay khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học  Tự nhiên, ĐHQG - HCM đang thực hiện tuyển sinh khóa 3 chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Hóa sinh thực nghiệm và ứng dụng thương mại (Lab Science Trading). 

Đây là chương trình hợp tác đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức ở cả hai lĩnh vực khoa học kỹ thuật về hóa, sinh và kinh tế thương mại cùng một lúc; phù hợp với các cử nhân hoặc kỹ sư khoa học, yêu thích kinh tế, muốn trang bị thêm kiến thức để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị kỹ thuật, vật liệu, hóa chất, dược liệu.

Các bạn sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp nếu có quan tâm có thể xem thông tin chi tiết tại ịa chỉ: http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=10172&Itemid=1322

Hội thảo giới thiệu về chương trình sẽ diễn ra vào lúc 09h00 ngày 06/8/2016 (Thứ bảy) tại phòng I23, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5). 

Em tên là Nguyễn Triều Trung - hiện đang công tác tại khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học  Tự nhiên, ĐHQG - HCM.

Hiện nay khoa Hóa học đang thực hiện tuyển sinh khóa 3 chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Hóa sinh thực nghiệm và ứng dụng thương mại (Lab Science Trading). 

Đây là chương trình hợp tác đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức ở cả hai lĩnh vực khoa học kỹ thuật về hóa, sinh và kinh tế thương mại cùng một lúc; phù hợp với các cử nhân hoặc kỹ sư khoa học, yêu thích kinh tế, muốn trang bị thêm kiến thức để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị kỹ thuật, vật liệu, hóa chất, dược liệu.

Rất mong Cô và khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật hỗ trợ khoa Hóa học, trường ĐHKHTN thông tin đến các bạn Sinh viên, đặc biệt là các Sinh viên sắp hoặc đã tốt nghiệp về chương trình này. 

Thông tin chi tiết của chương trình hiện đang được đăng tải tại website trường tại địa chỉ: http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=10172&Itemid=1322

Hội thảo giới thiệu về chương trình sẽ diễn ra vào lúc 09h00 ngày 06/8/2016 (Thứ bảy) tại phòng I23, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5). 
Em tên là Nguyễn Triều Trung - hiện đang công tác tại khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học  Tự nhiên, ĐHQG - HCM.

Hiện nay khoa Hóa học đang thực hiện tuyển sinh khóa 3 chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Hóa sinh thực nghiệm và ứng dụng thương mại (Lab Science Trading). 

Đây là chương trình hợp tác đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức ở cả hai lĩnh vực khoa học kỹ thuật về hóa, sinh và kinh tế thương mại cùng một lúc; phù hợp với các cử nhân hoặc kỹ sư khoa học, yêu thích kinh tế, muốn trang bị thêm kiến thức để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị kỹ thuật, vật liệu, hóa chất, dược liệu.

Rất mong Cô và khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật hỗ trợ khoa Hóa học, trường ĐHKHTN thông tin đến các bạn Sinh viên, đặc biệt là các Sinh viên sắp hoặc đã tốt nghiệp về chương trình này. 

Thông tin chi tiết của chương trình hiện đang được đăng tải tại website trường tại địa chỉ: http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=10172&Itemid=1322

Hội thảo giới thiệu về chương trình sẽ diễn ra vào lúc 09h00 ngày 06/8/2016 (Thứ bảy) tại phòng I23, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5). 
Em tên là Nguyễn Triều Trung - hiện đang công tác tại khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học  Tự nhiên, ĐHQG - HCM.

Hiện nay khoa Hóa học đang thực hiện tuyển sinh khóa 3 chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Hóa sinh thực nghiệm và ứng dụng thương mại (Lab Science Trading). 

Đây là chương trình hợp tác đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức ở cả hai lĩnh vực khoa học kỹ thuật về hóa, sinh và kinh tế thương mại cùng một lúc; phù hợp với các cử nhân hoặc kỹ sư khoa học, yêu thích kinh tế, muốn trang bị thêm kiến thức để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị kỹ thuật, vật liệu, hóa chất, dược liệu.

Rất mong Cô và khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật hỗ trợ khoa Hóa học, trường ĐHKHTN thông tin đến các bạn Sinh viên, đặc biệt là các Sinh viên sắp hoặc đã tốt nghiệp về chương trình này. 

Thông tin chi tiết của chương trình hiện đang được đăng tải tại website trường tại địa chỉ: http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=10172&Itemid=1322

Hội thảo giới thiệu về chương trình sẽ diễn ra vào lúc 09h00 ngày 06/8/2016 (Thứ bảy) tại phòng I23, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5). 
Em tên là Nguyễn Triều Trung - hiện đang công tác tại khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học  Tự nhiên, ĐHQG - HCM.

Hiện nay khoa Hóa học đang thực hiện tuyển sinh khóa 3 chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Hóa sinh thực nghiệm và ứng dụng thương mại (Lab Science Trading). 

Đây là chương trình hợp tác đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức ở cả hai lĩnh vực khoa học kỹ thuật về hóa, sinh và kinh tế thương mại cùng một lúc; phù hợp với các cử nhân hoặc kỹ sư khoa học, yêu thích kinh tế, muốn trang bị thêm kiến thức để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị kỹ thuật, vật liệu, hóa chất, dược liệu.

Rất mong Cô và khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật hỗ trợ khoa Hóa học, trường ĐHKHTN thông tin đến các bạn Sinh viên, đặc biệt là các Sinh viên sắp hoặc đã tốt nghiệp về chương trình này. 

Thông tin chi tiết của chương trình hiện đang được đăng tải tại website trường tại địa chỉ: http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=10172&Itemid=1322

Hội thảo giới thiệu về chương trình sẽ diễn ra vào lúc 09h00 ngày 06/8/2016 (Thứ bảy) tại phòng I23, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5). 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:75,659

Tổng truy cập:928,039