Tác giả :
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số: 221/KH-ĐHSPKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức chương trình Gala khai giảng và chào tân sinh viên 2017

 

 


Thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2017 – 2018. Hiệu trưởng thông báo về việc tổ chức chương trình Gala khai giảng và chào tân sinh viên 2017 với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Giúp nâng cao nhận thức của tân sinh viên về đường lối, chủ trương, những quy định, quy chế, phương hướng nhiệm vụ của năm học 2017 – 2018.

Tổ chức chu đáo, thiết thực, hiệu quả mang tính giáo dục cao và thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần dự, nội dung

1.      Thời gian: Từ 18h – 20h ngày 22/9/2017 (thứ sáu).

2. Địa điểm: Sân khu E – Trường ĐH SPKT TP. HCM.

3. Thành phần dự: Ban giám hiệu - Trưởng và phó Khoa/Viện có quản lý sinh viên - Trưởng các đơn vị còn lại - các thầy, cô có quan tâm - sinh viên khóa 2017 - Sinh viên khóa trước có quan tâm.

4. Nội dung: Châm đuốc truyền thống 55 năm; Phát biểu của lãnh đạo trường; Trao học bổng Nike cho 3 sinh viên; Khen thưởng 12 sinh viên khóa cũ tiêu biểu; Khen thưởng 01 sinh viên thủ khoa 2017; Văn nghệ giao lưu ca sỹ Khởi My – Quán quân Gương mặt thân quen 2013 – Giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường toàn quốc năm 2007; Hài Bảo Trí – Kim Tuyết; Đội tuyển văn nghệ; Câu lạc bộ BeDancer (chi tiết có phụ lục đính kèm).

       III. Phân công cho các đơn vị

1. Phòng Tổ chức hành chính: Công tác giữ gìn trật tự, trị an (cử 5 bảo vệ hỗ trợ tại sân khu E từ 17h-20h), khăn trải bàn, nước uống.

2. Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: Kịch bản; Tuyên truyền; Trang trí sân khấu – pháo sáng; Video;  Âm thanh - Ánh sáng; Văn nghệ; MC.

3. Phòng Quản trị cơ sở vật chất: Vệ sinh, chuẩn bị bàn ghế tại sân Khu E.

4. Phòng Truyền thông: Chụp ảnh, Quay hình trực tiếp đưa lên trang Facebook của Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên từ 17h30 – 20h ngày 22/9/2017 (thứ sáu) tại sân khu E. Cử người trực Hội trường từ 17h – 20h ngày 22/9/2017 (dự phòng nếu trời mưa).

5. Các khoa: Mỗi Khoa lựa chọn, giới thiệu 1 sinh viên khóa cũ tiêu biểu nhất trong năm học 2016-2017 (theo tiêu chí chính: điểm học tập – tiêu chí phụ: NCKH, gửi về Phòng Tuyển sinh & công tác sinh viên qua Email: quangbinh@hcmute.edu.vn trước ngày 21/9/2017: Họ tên sinh viên, mã số sinh viên, điện thoại, điểm TB học tập năm học 2016-2017, thành tích nổi bật); đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tham dự; sinh viên dự đăng ký qua link: https://goo.gl/forms/AWd6HlssIKUCb3u72 ; Các em đăng ký tham dự được cộng 3 điểm rèn luyện vào học kỳ 1 năm học 2017-2018.

       IV. Thành lập ban chỉ đạo

1. PGS.TS Đỗ Văn Dũng –  Hiệu trưởng                                       Trưởng ban

2. PGS.TS Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu trưởng                               Phó ban

3. ThS. Trương Thị Hiền – Phó Hiệu trưởng                                 Thành viên

4. TS. Trần Thanh Thưởng – TP. TS&CTSV                                 Thành viên

5. ThS. Phạm Hữu Thái – Bí thư Đoàn trường                              Thành viên

V. Thành lập ban tổ chức

1. PGS.TS Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu trưởng                               Trưởng ban

2. TS. Trần Thanh Thưởng – TP. TS&CTSV                                 Thành viên TT

3. KS. Đặng Hữu Khanh – PTP. TS&CTSV                                  Thành viên

4. CN. Lê Thanh Hữu – NV Phòng TS&CTSV                             Thành viên

5. ThS. Lê Quang Bình – NV Phòng TS&CTSV                           Thành viên

6. ThS. Nguyễn Hữu Tùng – NV Phòng TS&CTSV                     Thành viên

7. KS. Lê Xuân Thân – NV P. TS&CTSV - PBT TT ĐT  Thành viên

8. KS. Nguyễn Đ. Xuân Trường – NV P. TS&CTSV - PBT ĐT   Thành viên

9. SV Phan Công Đức – Chủ tịch Hội Sinh viên trường             Thành viên

Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả các đơn vị, sinh viên biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

-   BGH (chỉ đạo);

-   Các đơn vị (thực hiện);

-   Lưu: VT, TS&CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

  

 

                             (Đã ký)

 

 

              PGS.TS Đỗ Văn Dũng   

 

 

 

 

Phụ lục: Chương trình Gala khai giảng và chào tân sinh viên 2017

(Kèm theo kế hoạch số: 221/KH-ĐHSPKT ngày 15/9/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT TP. Hồ Chí Minh)

 

Số TT                          

Nội dung

Phụ trách

Thời gian

1

Hoạt náo

Phan Công Đức

17h30-17h55

25’

2

Video nhà tài trợ công ty Suntory PepsiCo VN

Lê Xuân Thân

17h55-17h57

02’

3

Thông báo ổn định tổ chức

Nguyễn Hữu Tùng

17h57-18h00

03’

4

Nhảy hiện đại CLB BeDancer 10 SV

Lê Thanh Hữu

18h00-18h05

5’

5

Đơn ca: Giải nhất đơn ca tiếng hát SV HCMUTE 2017

Lê Thanh Hữu

18h05-18h10

5’

6

Hài Bảo Trí – Kim Tuyết

Trần Thanh Thưởng

18h10-18h25

15’

7

Đội hình đuốc vào vị trí, mời Thầy Dũng châm đuốc 55

Phan Công Đức

18h25-18h30

5’

8

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

Nguyễn Đ. Xuân Trường

18h30 – 18h35

5’

9

Video 55 năm, khai giảng, chào tân SV, kết quả tuyển sinh

Lê Xuân Thân

18h35 – 18h40

5’

10

Thầy Dũng phát biểu

Đặng Hữu Khanh

18h40-18h55

15’

11

Trao học bổng Nike cho 3 SV

Lê Quang Bình

18h55-19h00

5’

12

Khen thưởng 12 SV tiêu biểu

Lê Quang Bình

19h00-19h05

5’

13

Khen thưởng SV thủ khoa 2017

Lê Quang Bình

19h05-19h10

5’

14

Tốp ca Đội văn nghệ 8 SV

Lê Thanh Hữu

19h10 – 19h15

5’

15

Ca sỹ Khởi My

Trần Thanh Thưởng

19h15-19h45

30’

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:75,559

Tổng truy cập:927,939