Tác giả :
Khoa CNHH&TP trân trọng thông báo đến các em sinh viên danh sách đề nghị xét trợ cấp khó khăn trong Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020.

Lưu ý: Các em sinh viên có tên được tô vàng trong danh sách lưu ý bổ sung GẤP đơn và giấy tờ cho cô Tân (Văn phòng Khoa) để hoàn thiện hồ sơ. Nếu chưa hoàn thiện, hồ sơ sẽ không được duyệt.
Các bạn còn lại đã hoàn thiện đủ hồ sơ.
Danh sách xem tại đây.

Trân trọng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,728

Tổng truy cập:888,771