Tác giả :

Khoa CNHH&TP chuyển đến các bạn Sinh viên thông báo từ Phòng đào tạo về Kế hoạch đăng ký và chỉnh sửa môn học qua mạng, HK1, năm học 2020-2021 (Dành cho SV chính quy, hệ Đại trà).

1. Thông báo ---> Tải tại đây;

2. Tờ trình V/v thay thế các học phần tiếng Anh bằng tiếng Nhật ---> Tải tại đây;

3. Quyết định V/v chuyển đổi điểm các học phần ngoại ngữ ---> Tải tại đây;

4. Quyết định V/v thí điểm ban hành quy chế quản lý, tổ chức đào tạo trực tuyến ---> Tải tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:79,886

Tổng truy cập:941,787