Tác giả :

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC QUẢN LÝ:

Nhập môn ngành đào tạo

1.      Nhập môn ngành CN Kỹ thuật hóa học

 

Học phần cơ sở nhóm ngành và ngành

2.      Hóa vô cơ

3.      Thí nghiệm hóa vô cơ

4.      Hóa phân tích

5.      Thí nghiệm hóa phân tích

6.      Hóa hữu cơ

7.      Thí nghiệm hóa hữu cơ

8.      Hóa lý 1

9.      Hóa lý 2

10.  Thí nghiệm hóa lý

11.  Quá trình thiết bị truyền nhiệt

12.  Kỹ thuật phân riêng

13.  Các quá trình cơ học

14.  Kỹ thuật phản ứng

15.  Thí nghiệm quá trình thiết bị

16.  Anh văn chuyên ngành

17.  Kỹ thuật PTN và an toàn hóa chất

18.  Mô phỏng và tối ưu hóa

19.  Cơ sở thiết kế máy và nhà máy hóa chất

20.  Công nghệ môi trường

21.  Đồ án thiết kế máy thiết bị

22.  Vật liệu học

23.  Công nghệ sản xuất các hợp chất vô cơ

24.  HH và KTSX các chất hoạt động bề mặt

25.  Hóa học polymer

26.  Công nghệ điện hóa

27.  Các phương pháp phân tích công cụ

28.  Thí nghiệm các phương pháp phân tích công cụ

 

Học phần chuyên ngành Hóa hữu cơ

29.  Công  nghệ các sản phẩm tẩy rửa

30.  Công nghệ chất màu

31.  Công  nghệ hóa hương liệu

32.  Công  nghệ hóa mỹ phẩm

33.  Các phương pháp phổ nghiệm phân tích hợp chất hữu cơ

34.  Công  nghệ SX bột giấy và giấy

35.  Công nghệ các sản phẩm hóa nông

36.  Công nghệ nhuộm

37.  Thí nghiệm chuyên ngành đề CNKT hóa hữu cơ

 

Học phần chuyên ngành Hóa vô cơ

38.  Công  nghệ phân bón

39.  Công  nghệ gốm sứ

40.  Công nghệ thủy tinh

41.  Hóa lý Silicat

42.  Công  nghệ xi măng

43.  Các phương pháp phân tích  vật liệu vô cơ

44.  Công nghệ chế biến khoáng sản

45.  Công nghệ chất màu vô cơ

46.  Vật liệu vô cơ tiên tiến

47.  Thí nghiệm chuyên ngành  CNKT hóa vô cơ

 

Học phần chuyên ngành Hóa Polymer

48.  Hóa học và công nghệ vật liệu polymer composite

49.  Vật liệu Blend

50.  Công nghệ sản xuất chất dẻo và cao su

51.  Các phương pháp phân tích & đánh giá vật liệu polymer và cao su

52.  Kỹ thuật gia công polymer

53.  Thí nghiệm chuyên ngành đề CNKT hóa polymer

54.  Công nghệ Vật liệu Composite dạng tấm

55.  Công nghệ Polymer kết dính

56.  Công nghệ màng Polymer

57.  Công nghệ  Polymer quang điện

58.  Công nghệ vật liệu Composite – sợi 3D

59.  Công nghệ Nanocomposite Polymer – Clay

60.  Công nghệ kỹ thuật Nanocomposite Polymer – Silicate và Silica


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:59,436

Tổng truy cập:841,302