Tác giả :
Chương trình học bổng năm 2017 đã kết thúc, tuy nhiên Heineken vẫn sẽ tiếp tục tài trợ cho các bạn đã được nhận học bổng ở các năm trước.
Tại đây là danh sách nộp học bổng các bạn năm ngoái, các bạn đã tốt nghiệp sẽ không được nhận tài trợ nữa.

Hạn chót: 15/11/2017. Hình thức hồ sơ vẫn như các năm trước.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,521

Tổng truy cập:888,564