Tác giả :
CHUẨN ĐẦU RA 
Ngành Công Nghệ Hóa Học

1. Có kiến thức, tư duy và khả năng lập luận các vấn đề kỹ thuật

   1.1.  Có hiểu biết và khả năng sử dụng các kiến thức nền tảng trong khoa học tự nhiên và khoa học    xã hội.
   1.2.  Có khả năng ứng dụng các khái niệm, nguyên lý cơ bản và các kiến thức kỹ thuật cốt lõi trong       lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hóa học.
   1.3.  Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực công nghệkỹ thuật hóa học như:       Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa học polymer,…

2. Phát triển khả năng để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề tư duy hệ thống, nắm vững những thuộc tính chuyên môn và rèn luyện kỹ năng cá nhân. 
   2.1. 
Xác định, phân tích và giải quyết vấn đề. 
   2.2. 
Thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm. 
   2.3
Tiếp cận và tư duy vấn đề ở tầm hệ thống. 
   2.4. 
Có kỹ năng cá nhân: nhận biết, tổng hợp, phân tích xử lý vấn đề, có khả năng tư duy sáng tạo      linh hoạt, ham học hỏi, có thái độ làm việc chuyên nghiệp. 
   2.5. Có kỹ năng chuyên môn: có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khả năng xác định mục tiêu và      định hướng nghề nghiệp.

3. Phát triển kỹ năng về giao tiếp và làm việc nhóm
   3.1. Có khả năng điều hành và làm việc nhóm.
   3.2. Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, phương tiện điện tử, thuyết trình, đàm phán.
   3.3. Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

4. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống sản xuất trong công nghệ kỹ thuật hóa học.

   4.1.  Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của nghề nghiệp đối với xã hội.

   4.2. Hiểu biết về sự khác biệt các văn hóa doanh nghiệp và làm việc hiệu quả trong các tổ chức khác    nhau.

   4.3. Hình thành ý tưởng, thiết kế, mô hình hóa, triển khai và quản lý dự án thuộc lĩnh vực Công nghệ      kỹ thuật hóa học.

   4.4. Thiết kế và cải tiến được quy trình công nghệ sản xuất liên quan đến Kỹ thuật hóa học như: Hóa      mỹ phẩm, Hóa hương liệu, Chất   dẻo, Cao su, Composite, Gốm sứ, Thủy tinh, Phân bón…

   4.5. Tiếp nhận, triển khai và giám sát được các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất    lượng sản phẩm

   4.6. Vận hành các qui trình công nghệ vào điều kiện thực tế tại các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực          CNKTHH


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:87,826

Tổng truy cập:889,869