Tác giả :
Trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 có rất nhiều sinh viên được nhận học bổng từ các nhà tài trợ. Để quỹ học bổng trợ cấp đến được nhiều em sinh viên (những sinh viên đã nhận học bổng từ các nhà tài trợ khác thì không được nhận học bổng trợ cấp), nên thời gian cấp học bổng trợ cấp theo thời gian mới như sau: 
-  Trước ngày 20/12/2018: Các khoa gửi danh sách sinh viên nhận trợ cấp khó khăn học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 qua email: quangbinh@hcmute.edu.vn (những em đã nhận học bổng khác trong học kỳ 1/2018-2019 thì không được nhận học bổng này).
-  Trước ngày 27/12/2018: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên gửi danh sách sinh viên nhận trợ cấp khó khăn học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 đến phòng Kế hoạch - Tài chính.
-  Trước ngày 10/01/2019: Phòng kế hoạch tài chính chuyển tiền cho sinh viên (qua tài khoản nộp vào học phí).
Như vậy, khoa CNHH&TP thông báo đến các bạn SV của khoa, có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn chưa kịp nộp hồ sơ đăng ký thì liên hệ cô Tân tại phòng A1-802 để được hướng dẫn.
Trân trọng./.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:75,386

Tổng truy cập:803,914