Tác giả :
      
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 132 TÍN CHỈ  [Download : File]
     
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC


Mã môn học

 Tên môn học

Download

AAES220710

AUTOCAD trong lĩnh vực môi trường

File

ADMO138685

Tin học văn phòng nâng cao

File

ADWT432710

Xử lý nước nâng cao

File

APCT332310

Kỹ thuật xử lý khí thải

File

AWVI415110

Thực tập tham quan nhận thức

File

CPDS323110

Sản xuất sạch hơn và thiết kế bền vững

File

DAPT415010

Đồ án xử lý khí thải

File

DSWT414810

Đồ án xử lý nước cấp

File

DWWT414910

Đồ án xử lý nước thải

File

EEAC414110

Thí nghiệm Hóa phân tích môi trường

File

EEEC424210

Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường

File

EENT220810

Anh văn cho kỹ sư môi trường

File

EIAS322510

Đánh giá tác động môi trường

File

ELEN220144

Kỹ thuật điện

File

ENAC220310

Hóa phân tích môi trường

File

ENCO322610

Liên hệ doanh nghiệp

File

ENEC230410

Hóa kỹ thuật môi trường

File

ENEC323310

Kinh tế môi trường

File

ENHY323610

Thủy văn môi trường

File

ENMA332410

Quản lý môi trường

File

ENMI231010

Vi sinh kỹ thuật môi trường

File

ENMO323410

Quan trắc môi trường

File

ENPM322910

Quản lý dự án môi trường

File

ENRD220510

Thiết kế nghiên cứu KTMT

File

ENSM323810

Mô hình hóa môi trường

File

ESSO231110

Thống kê và tối ưu hóa trong HTMT

File

FLME230610

Cơ lưu chất

File

GCHE130603

Hóa đại cương

File

GEEC22010

Kinh tế học đại cương

File

GEEN120210

Môi trường đại cương

File

GEIS323710

Hệ thống thông tin địa lý

File

GELA220405

Pháp luật đại cương

File

GRPR435210

Thực tập tốt nghiệp

File

GRTH374010

Khóa luận tốt nghiệp

File

IQMA220205

Nhập môn quản trị chất lượng

File

ITET130110

Nhập môn ngành CNKTMT

File

LLCT120314

Tư tưởng HCM

File

LLCT150105

Các NL cơ bản của CN Mac Lenin

File

LLCT230214

Đường lối CM của DCSVN

File

MATH 132401

Toán 1

File

MATH 132501

Toán 2

File

MATH 132601

Toán 3

File

OHSM322110

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

File

PAPT414510

Thực tập xử lý khí thải

File

PEMI414610

Thực tập vi sinh KTMT

File

PETE221210

Quá trình thiết bị

File

PHYS130902

Lý 1

File

PHYS131002

Lý 2

File

PPET220910

Quá trình cơ học

File

PSWT414310

Thực tập xử lý nước cấp

File

PWSD414710

Thực tập mạng lưới cấp thoát nước

File

PWWT414410

Thực tập xử lý nước thải

File

SPRT321710

Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý

File

SWMT321810

Quản lý chất thải rắn và nguy hại

File

SWTR331610

Kỹ thuật xử lý nước cấp

File

VSNC322810

Kỹ thuật thông gió và xử lý tiếng ồn

File

WSDN322210

Mạng lưới cấp thoát nước

File

WWTR331910

Kỹ thuật xử lý nước thải

File


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:87,819

Tổng truy cập:889,862