Tác giả :
Trong năm học 2017 - 2018, tổ chức VNHelp sẽ tài trợ 10 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Năm 01 (Khóa 2017) của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, mỗi suất trị giá 250USD/năm. Những năm học tiếp theo, nếu sinh viên nào giữ được kết quả học tập bằng hoặc tốt hơn năm trước sẽ tiếp tục được xem xét để nhận học bổng.

Tiêu chí và đối tượng: 
Tiêu chí để xét cấp học bổng là nhằm trợ giúp sinh viên có ý chí, khả năng học tập và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khuyến khích sinh viên học tập tốt. Học bổng dành ưu tiên cho sinh viên năm 1 thuộc đối tượng nghèo hoặc rất nghèo, gặp khó khăn về kinh tế (trường hợp phải lựa chọn giữa điều kiện kinh tế và điểm tuyển sinh, thì xem xét đối tượng sinh viên khó khăn kinh tế).
Lưu ý: Sinh viên phải chưa nhận được học bổng nào khác, gia đình khó khăn (hộ nghèo hoặc cận nghèo), điểm thi đầu vào hoặc xét tuyển cao 

Hồ sơ xét cấp học bổng:
- Danh sách sinh viên được đề nghị xét cấp học bổng của Khoa
- Đơn đăng ký dự tuyển chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ (mẫu của VNHELP). (Đính kèm)
- Nộp giấy báo điểm thi đại học
- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình.
- Một bài luận văn do sinh viên viết, dài từ 500 từ đến 1.000 từ, theo một trong những đề tài sau đây:
a. Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì và bạn học hỏi được điều gì từ việc tham gia các hoạt động đó?
b. Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày và đã gây ấn tượng với bạn (khiến bạn vui vẻ lạc quan hoặc băn khoăn suy nghĩ).
c. Vì sao bạn chọn ngành học này? Bạn cho biết ước mơ hay kế hoạch trong tương lai có liên quan đến ngành học này.

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên kính nhờ Quý Thầy Cô phổ biến rộng rãi  thông báo này đến sinh viên Khóa 2017 để các em mạnh dạn nộp hồ sơ. 
Quý Thầy Cô vui lòng xét chọn và gửi danh sách theo mẫu (Đính kèm) về cho An  (Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên) bằng bản in và file trước ngày 20/11/2017.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:87,827

Tổng truy cập:889,870