Tác giả :
Kính gửi Quý Thầy/ Cô.

Phòng KHCN-QHQT xin gửi đến quý Thầy/ Cô thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021.

Quý Thầy/ Cô lưu ý:

- Mỗi cá nhân đăng ký chủ nhiệm tối đa 01 loại đề tài, đề tài có tối thiểu 03 người tham gia (bao gồm cả chủ nhiệm).
- Kinh phí xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trọng điểm năm 2021 lên đến 220.000.000 đ (Hai trăm hai mươi triệu đồng).
- Kinh phí xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên lên đến 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng).
- Sản phẩm bài báo gắn duy nhất với tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bắt buộc phải có lời cảm ơn trường.
- Thời gian chấp nhận đăng của bài báo thuộc đề tài năm 2021 sau thời điểm danh mục đề tài được phê duyệt (20/8/2020).
- Đề tài năm 2021 kinh phí thù lao của hội đồng nghiệm thu do Nhà trường chi trả, chủ nhiệm đề tài không làm dự toán trong thuyết minh.
- Biểu mẫu đề tài KHCN cấp Trường dùng chung, do đó chủ nhiệm đăng ký loại đề tài nào thì xóa tiêu đề các loại đề tài khác.
- Thời hạn chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ đăng ký về Khoa trước 25/5/2020.
- Thời hạn các đơn vị nộp hồ sơ về Phòng KHCN-QHQT trước ngày 05/6/2020.

Chi tiết, Quý Thầy/ Cô vui lòng xem file đính kèm
Kính nhờ Quý Thầy/Cô chuyển thông báo đến các em sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Xin cảm ơn Quý Thầy/ Cô.
Trân trọng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:84,691

Tổng truy cập:961,858