Tác giả :

 

CÁC TÀI LIỆU ISO

Báo cáo quy trình ISO hiện hành

link

01. Biểu mẫu - Quy trình thiết lập mục tiêu chất lượng năm học

link

02. Biểu mẫu - Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ

link

03. Biểu mẫu - Quy trình kiểm soát tài liệu

link

04. Biểu mẫu - Quy trình đánh giá nội bộ

link

05. Biểu mẫu - Quy trình dự giờ

link

06. Biểu mẫu - Quy trình tuyển dụng

link

07. Biểu mẫu - Quy trình mời giảng và quản lý giảng viên mời giảng
link
08. Biểu mẫu - Quy trình ra đề thi, bảo mật và nhân bản đề thi viết, giao nhận đề thi và điểm thi
link
09. Biểu mẫu - Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp trường
link
10. Biểu mẫu - Quy trình biên soạn giáo trình, tài liệu học tập
link
11. Biểu mẫu - Quy trình bảo trì, sửa chữa thiết bị
link
12. Biểu mẫu - Quy trình mua vật tư, thiết bị
link
13. Biểu mẫu - Quy trình mở ngành

link

14. Biểu mẫu - Quy trình hiệu chỉnh chương trình đào tạo
link

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

  

 

 

 

Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Address: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail: kcnhtp@hcmute.edu.vn 


Truy cập tháng:124,035

Tổng truy cập:1,307,683