Tác giả :

1. Đồ án Tốt nghiệp:
   Tất cả các biểu mẫu và hướng dẫn trình bày

 

2. Đồ án môn học:
     + Hướng dẫn trình bày đồ án môn học

 

3. Thực tập Tốt nghiệp:
Trong quá trình sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, nhà máy hay xí nghiệp sản xuất,.. sinh viên phải đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ như bên dưới: 
     + Công văn thực tập.docx
     + Giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp.docx
     + Phiếu đánh giá báo cáo thực tập _đánh giá của GVPB.doc
     + Phiếu đánh giá sinh viên thực tập_đánh giá của doanh nghiệp.doc
     + Khảo sát ý kiến của Doanh nghiệp với hoạt động thực tập của Sinh viên
     + Khảo sát ý kiến của Cơ quan với hoạt động thực tập của Sinh viên       + Khảo sát dành cho Sinh viên thực tập 
    
+ HƯỚNG DẪN  BÁO CÁO THỰC TAP (21/02/2019)

 

4. Tham quan nhận thức:
     + Công văn tham quan nhà máy.docx

 

5. Đăng ký sử dụng thiết bị/ dụng cụ PTN
5.1. Phiếu đăng ký sử dụng thiết bị:
     + PTN phân tích kỹ thuật cao.xlsx
     + PTN phân tích môi trường.xlsx
     + PTN vi sinh vật môi trường.xlsx

5.2. Phiếu đăng ký mượn chìa khóa:
     + Chìa khóa PTN phân tích môi trường.xlsx
     + Chìa khóa PTN vi sinh vật môi trường.xlsx

5.3. Phiếu đăng ký mượn dụng cụ :
     + Thủ tục đăng ký sử dụng PTN [28/02/2020]

6. Phiếu đánh giá các hình thức kiểm tra
     + Mẫu đánh giá thi vấn đáp.docx
     + Mẫu đánh giá thi vấn đáp.docx
     + Phiếu đánh giá môn học thí nghiệm.docx
     + Phiếu đánh giá thuyết trình theo nhóm.docx
     + Phiếu đánh giá baó cáo theo nhóm.doc

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Dự án “Sản xuất nui gạo mầm chuối xanh”

nhận giải DỰ ÁN TIỀM NĂNG -

Khoa CNHH&TP, trường ĐHSPKT

  

CUỘC THI PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM | HCMUTE

  

 

FACEBOOK KHOA CÔNG NGHỆ 

HÓA HỌC & THỰC PHẨM

GROUP ZALO BM CN MÔI TRƯỜNG

 

Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Address: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail: kcnhtp@hcmute.edu.vn 


Truy cập tháng:12,934

Tổng truy cập:40,901